Hệ Thống Cân Container - LASSTEC

Hệ thống cân Containter bằng cảm ứng tải trọng khóa gù

Thông tin bổ sung

Mỗi cảm biên đo tải trọng ở từng khóa gù rồi gửi đến bộ xử lý dữ liệu trung tâm sau đó gửi tín hiệu lên màn hình hỉnh thị trên cabin hoặc PLC hay TOS

Hệ thống cũng cung cấp các tín hiệu đa dạng để giúp hệ thống vận hành được an toàn và kiểm soát được tuổi thọ của khóa gù cũng như khung chụp. 

LASSTEC


Sử dụng Hệ thống cân container Lasstec để:

  • Đo lường chính xác trọng lượng container ở chế độ cẩu công đơn và và đôi mà không làm gián đoạn chu trình làm việc của cẩu.
  • Xác định độ lệch tâm tải trọng của công đơn và đôi cho các ứng dụng cẩu bờ STS.
  • Đảm bảo tất cả các khóa gù đều được đóng khi nâng container.
  • Tránh được rủi ro khi nâng tời một hay nhiều khóa gù vẫn bị khóa chưa mở hết.
  • Phát hiện tải trọng mắc ngay lập tức.
  • Phát hiện và tránh nâng đột ngột khi container vẫn còn gắn chặt với  xe kéo ở bãi
  • Giám sát và ghi lại chu kỳ tải của khóa gù để tối ưu hóa các khoảng thời gian thay thế.

Quản lý vòng đời của cẩu và khung chụp cũng như kiểm soát được tình trạng quá tải.

Tải xuống