Rel Konduktor

Rel Konduktor Bertebat Kutub Tunggal

Rel konduktor kutub tunggal yang ditebat disediakan untuk pelbagai aplikasi dan dengan pelbagai bilangan kutub.

Informasi tambahan

Rel Konduktor Multikutub

Rel konduktor multikutub mengandungi beberapa kutub diperumahan plastik biasa yang rata. Mereka digunakan untuk membekalkan tenaga dan bekalan data pada landasan yang berkonfigurasi lurus untuk aplikasi dalaman dan aplikasi luaran yang dilindungi dari cuaca.

Informasi tambahan

Rel Konduktor Tertutup

Rel Konduktor Tertutup Conductix-Wampfler mengandungi beberapa kutub yang terdapat di dalam satu kotak plastik yang padat. Ia digunakan untuk membekalkan tenaga dan data pada konfigurasi landasan yang lurus dan melengkung untuk aplikasi dalaman dan luaran

Informasi tambahan

Bar Konduktor tidak-tertebat

Direka untuk aplikasi kerja berat di dalam persekitaran kasar.

Informasi tambahan