Nông Nghiệp

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Agriculture industry

Nền văn minh bắt đầu với nông nghiệp. Khi các tổ tiên du mục của chúng ta bắt đầu định cư và tự phát triển nguồn thực phẩm của mình, xã hội loài người đã được thay đổi vĩnh viễn. Cộng đồng, dù có hiện đại đến mức nào, không thể bỏ qua tầm quan trọng của nông nghiệp, vì xa rời nguồn thực phẩm tin cậy là có nguy cơ thiếu dinh dưỡng và chết đói. Tính chất toàn cầu và phụ thuộc lẫn nhau của xã hội loài người khiến chúng ta phụ thuộc cơ bản vào nông nghiệp. Trong thời hiện đại, cần gia tăng lượng thực phẩm để duy trì tình trạng tăng dân số của chúng ta. Gia tăng sản xuất phải xuất phát từ các công nghệ mới cho việc trồng trọt, vận chuyển, và bảo quản thực phẩm. Máy và các thành phần canh tác được sử dụng cho hệ thống tưới tiêu, gieo trồng, bón phân, thu hoạch, và bảo quản thực phẩm với quy mô lớn và nhỏ phải mạnh mẽ, tin cậy, và được thiết kế để làm việc chủ yếu ở ngoài trời. Thành phần điện phải chịu được độ ẩm, hóa chất ăn mòn, và các điều kiện thời tiết thay đổi. Hệ thống tưới quay quanh trục trung tâm cần truyền tín hiệu điện và điều khiển từ nguồn tĩnh đến cơ chế quay. Các loại thiết bị điện quay khác thực hiện các công việc như khuấy và sấy hạt, di chuyển hạt vào hoặc ra khỏi kho, và nâng cao sản lượng sữa thông qua việc sử dụng các băng chuyền vắt sữa. Nhà kính di động hệ thống tưới tiêu cần quản lý cáp và ống.Trong nhiều thập kỷ, Conductix-Wampfler đã cung cấp các thành phần điện đặc biệt cho các máy nông nghiệp. Chúng tôi làm việc với các Nhà Sản Xuất Thiết Bị (OEM) máy nông nghiệp để đạt được giải pháp lý tưởng. Sản phẩm của chúng tôi đã trải qua thử thách của thời gian trên cánh đồng, vườn trái cây, nhà kính, và các cơ sở lưu trữ trên khắp thế giới. Chúng tôi cung cấp:

Cụm Vành Tiếp Điện – cho hoạt động truyền năng lượng và dữ liệu tin cậy tới hệ thống tưới quay quanh trục trung tâm, để vận hành thiết bị bảo quản hạt để khuấy, sấy khô, và làm sạch các hạt, đường được bảo quản, và nguyên liệu thực phẩm rời khác hoặc để cung cấp tín hiệu điện và điều khiển cho băng chuyền vắt sữa, trong vỏ hộp máy bằng thép không gỉ.

Hệ Thống Điện tràng hoa – để quản lý cáp và ống được sử dụng trong nhà kính hệ thống tưới tiêu và cơ sở ủ phân, thép không gỉ các thành phần điện sâu đo chống lại môi trường ẩm ướt và ăn mòn.

Thang cáp điện – để quản lý cáp và ống được sử dụng trong nhà kính hệ thống tưới tiêu.

Tang Quấn Ống Chạy Bằng Động Cơ – để cung cấp nước trong hệ thống theo chiều dọc.