Nhấp vào đây để liên lạc với các Chuyên Gia của chúng tôi

Watch us on YouTube

Conductix-Wampfler

Conductix-Wampfler là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về hệ truyền dẫn điện và dữ liệu.

Năng lực cốt lõi của Conductix-Wampfler nằm ở sản xuất, tư vấn và phát triển các giải pháp lắp đặt, đáp ứng tất cả các nhu cầu cung cấp điện và truyền dữ liệu cho các thiết bị di chuyển.

Bên cạnh những năng lực đã được công nhận trong các lĩnh vực này, công ty còn nổi tiếng là chuyên gia của các ứng dụng, tính cho đến nay, Conductix-Wamplfer là đơn vị duy nhất trên thế giới sở hữu tất cả các công nghệ điển hình về truyền dẫn điện và dữ liệu. Hệ điện tràng hoa, Ray điện, Cáp xích, Rulo cuốn cáp dùng lò xo, Tang quấn cáp dùng động cơ, Vành góp và Hệ truyền dẫn điện không tiếp xúc. Đối với khách hàng, điều này có nghĩa là không dựa vào sản phẩm cụ thể để tư vấn mà căn cứ vào ứng dụng thực tế để tư vấn sản phẩm kỹ thuật tối ưu cho khách hàng lựa chọn.