Hệ thống truyền dữ liệu

Truyền Dữ Liệu Bằng Cáp

  • Powertrans®-Ib
Thêm thông tin

Hệ thống truyền dữ liệu không dây

  • ProfiDAT®
  • ProfiDAT®compact
Thêm thông tin

Hệ thống truyền dữ liệu - Kiểu Quay

Thông tin bổ sung

Vành góp sợi quang (FORJ) là một thiết bị truyền dẫn tín hiệu quang thông qua một khớp quay. FORJ hoạt động tương tự như vành góp dẫn điện nhưng là với các tín hiệu ánh sáng. Các tín hiệu ánh sáng được truyền cho nhau thông qua hai bộ phận quay tương ứng với nhau.

 Bằng cách sử dụng các Sợi Quang Nhựa (POF) ánh sáng sẽ được truyền không tiếp xúc qua các kênh thụ động và độc lập. Bằng cách này thiết bị sẽ có tuổi thọ cao, không phải bảo dưỡng bảo trì, cũng không có rủi ro nào như vành góp dẫn điện thông thường, chẳng hạn như độ rung, độ ẩm và từ tính.