Hỗ trợ & Sửa chữa Toàn cầu

Có phải địa điểm lắp đặt của bạn nằm ở vị trí hẻo lánh trên thế giới? Vậy thì bạn gặp may rồi! Conductix-Wampfler cung cấp mang lưới hỗ trợ toàn thế giới thông qua nhóm hỗ trợ toàn cầu của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các nhóm phản ứng siêu linh hoạt để hỗ trợ bạn, khách hàng của chúng tôi, khi bạn gặp khó khăn. Chúng tôi cung cấp những hướng dẫn kinh nghiệm và các phụ tùng sửa chữa để hệ thống của bạn có thể quay lại vận hành trong thời gian sớm nhất. Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo công việc kinh doanh của bạn không ngừng chuyển động 24/7/365 - ở mọi nơi trên thế giới

Global Support & Repair - Service - Conductix-Wampfler

Nếu bạn gặp phải tình huống mà hệ thống của bạn cần phụ tùng thay thế do việc sử dụng thường xuyên và dùng cho hoạt động nặng hoặc do hư hỏng, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thông qua nhóm dịch toàn cầu. Để hệ thống của bạn có thể tiếp tục vận hành trong thời gian sớm nhất, đội ngũ nhân viên của chúng tôi rất linh hoạt và có thể hỗ trợ bạn khi bạn gặp khó khăn. Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo việc kinh doanh của bạn không ngừng chuyển động!

Để biết thêm về dịch vụ hỗ trợ toàn cầu của chúng tôi, vui lòng tham khảo Trang Liên hệ Toàn cầu.