Hệ thống cấp điện và khí nén


Hệ thống này được sử dụng để chủ yếu cấp điện động lực, điện diều khiển và khí nén cho các xưởng lắp ráp có sử dụng dụng cụ cầm tay và các thiết bị vận chuyển công cụ tới các trạm dọc theo dây chuyền