Dịch vụ

Bạn quan tâm đến việc duy trì hoạt động kinh doanh liên tục?

Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp đầy đủ các gói dịch vụ hỗ trợ.

Conductix-Wampfler cung cấp đầy đủ các gói dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sơ bộ, giám sát lắp đặt tại hiện trường, lắp đặt toàn bộ, khởi động & chạy thử, đào tạo, chương trình bảo dưỡng / kiểm tra liên tục và phụ kiện sửa chữa. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm bảo đảm thỏa mãn nhu cầu khách hàng ở mức độ hài lòng cao nhất thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi khi hỗ trợ khách hàng tại mỗi giai đoạn của một dự án mới hay quá trình vận hành hiện tại.

Installation - Service - Conductix-Wampfler
Tìm hiểu thêm về dịch vụ lắp đặt  Show
Commissioning - Service - Conductix-Wampfler
Tìm hiểu thêm về dịch vụ chạy thử  Show
Inspection / Preventive Maintenance - Service - Conductix-Wampfler
Tìm hiểu thêm về Kiểm tra / Bảo dưỡng dự phòng  Show

Training - Service - Conductix-Wampfler
Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo  Show
Global Support & Repair - Service - Conductix-Wampfler
Tìm hiểu thêm về dịch vụ hỗ trợ & sửa chữa toàn cầu  Show
Retrofit / Refurbishment-Modernization - Service - Conductix-Wampfler
Tìm hiểu thêm về dịch vụ Cải tạo, nâng cấp – Thay mới  Show

Maintenance Agreements - Service - Conductix-Wampfler
Tìm hiểu thêm về hợp đồng bảo trì  Show
Spare and Repair Parts - Service - Conductix-Wampfler
Tìm hiểu thêm về Sửa chữa và phụ tùng sửa chữa  Show