Hệ thống thiết bị trong nhà máy lắp ráp

Cầu trục và cần trục quay

 • Cần trục quay gắn tường
 • Cần trục quay gắn cột
 • Cầu trục phân xưởng
Thêm thông tin

Giá gắn thiết bị - Giá treo dụng cụ

 • Giá gắn thiết bị
 • Giá treo dụng cụ
Thêm thông tin

Bộ thu dây - Retractor

Thông tin bổ sung

Bộ thu dây của Conductix-Wampfler được thiết kế theo cách tăng dần lực thu giống như khi cáp được kéo dài thêm. Do vậy, bộ thu dây đưa dụng cụ trả về vị trí ban đầu sau khi sử dụng xong để có khoảng trống sử dụng các thiết bị và dụng cụ khác. Sử dụng lực lò xo tăng dần giúp đảm bảo được độ chính xác cho công việc thực hiện. 

Tải xuống


Bộ thu dây treo - Balancer

Thông tin bổ sung

Bộ thu dây treo của Conductix-Wampfler có thể được xác định thông qua ru lô quấn cáp hình nón, giúp đảm bảo lực co rút vẫn gần như ‘không đổi’ trong suốt quá trình chạy hết cáp. Sau khi sử dụng xong dụng cụ sẽ được thu về vị trí ban đầu. Thêm vào đó là lực kéo không bị tăng quá nhiều khi thực hiện các hoạt động vi chỉnh. Do vậy, bộ thu dây dạng dạng treo của Conductix-Wampfler cho phép hoạt động không mệt mỏi, thậm chí trong cả khoảng thời gian kéo quá dài.

Tải xuống

Order number 040874-
Order number 040874-

Operating Instruction

 • Tải xuống
 • Khuyến nghị
 • Add to cart


Order number 040831-, 040832-
Order number 040831-, 040832-

Operating Instruction

 • Tải xuống
 • Khuyến nghị
 • Add to cart


Order number 040836-..x1.5
Order number 040836-..x1.5

Operating Instruction

 • Tải xuống
 • Khuyến nghị
 • Add to cart


Order number 040836-3.5-7x2.7
Order number 040836-3.5-7x2.7

Operating Instruction

 • Tải xuống
 • Khuyến nghị
 • Add to cart


Order number 040836-9-17x2.7
Order number 040836-9-17x2.7

Operating Instruction

 • Tải xuống
 • Khuyến nghị
 • Add to cartHệ thống ray treo

 • Ray Chữ C – Bằng tay
Thêm thông tin