Ô tô

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Automotive industry

Các nhà máy sản xuất ô tô có lượng vốn lớn sản xuất khối lượng lớn các xe có chất lượng cao. Nhưng họ cũng phải linh hoạt để xử lý các model đang thay đổi nhanh chóng. Chỉ thiết bị linh hoạt, tin cậy và khoa học nhất được sử dụng trong các nhà máy sản xuất ô tô hiện đại – và đó chính là nơi bạn sẽ tìm các sản phẩm Conductix-Wampfler.

Trong các giai đoạn sản xuất ban đầu, cần cẩu cầu chạy bằng điện trên cao ( EOT) xử lý thép cuộn, các bộ phận đúc, và nguyên liệu thô. Xe vận chuyển đưa các công cụ và nguyên liệu đến và từ bộ phận ép trong xưởng ép. Các thành phần được vận chuyển bằng Hệ Thống Đường Treo Một Ray Được Điện Khí Hóa ( EMS) đến xưởng thân xe, nơi “thân xe chưa được lắp ráp” (BIW) hình thành. EMS hoặc băng tải trượt chạy điện di chuyển các thân xe ô tô thô đến xưởng sơn. Hệ Thống Lưu Trữ và Truy Xuất Tự Động ( AS/RS) có kích thước lớn cung cấp bộ hoãn xung lưu trữ để sắp xếp trình tự bộ phận lắp ráp đúng thời gian. Xe dẫn hướng tự động ( AGV) và xe được dẫn hướng bằng ray (RGV) được sử dụng tại các dây chuyền lắp ráp sẵn của tàu hỏa có động cơ và ở “dây chuyền bụ lắp ráp” (tấm sàn khung). Trong bước lắp ráp cuối cùng, EMS và băng tải hoạt động dưới trần, trong khi dây chuyền sử dụng bệ máy cao hoạt động ở mức sàn. Các công nhân lắp ráp cần các trạm làm việc, máy nâng, pa-lăng công cụ, và hệ thống vận chuyển công cụ cho các công cụ được yêu cầu, cũng như điện năng và điện khí nén để vận hành chúng.

Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp truyền năng lượng và dữ liệu để hoạt động cùng với toàn bộ quy trình sản xuất ô tô. Cho dù phải cung cấp điện và dữ liệu cho cần cẩu, các hệ thống đường treo một ray được điện khí hóa, băng tải, xe vận chuyển, hệ thống sử dụng bệ máy cao, hoặc công cụ lắp ráp, Conductix-Wampfler có các giải pháp phù hợp với nhu cầu.

Ray Dẫn Điện – power đường chạy cần cẩu EOT, hệ thống đường treo một ray được điện khí hóa ( EMS), xe vận chuyển, hệ thống băng tải linh hoạt và AS/RS quy mô lớn.

Hệ Thống Điện Sâu Đo cho Cáp – kiểm soát cáp cho cần cẩu EOT di chuyển cầu, hệ thống AS/RS và quản lý dây chuyền lắp ráp dây chuyền điện và khí nén cho các công cụ điện.

Truyền Điện Cảm Ứng (IPT®) – cung cấp điện năng không tiếp xúc cho xe vận chuyển, dây chuyền sử dụng bệ máy cao với bàn nâng, Xe Dẫn Hướng Tự Động ( AGV) hoặc Xe Được Dẫn Hướng Bằng Ray (RGV).

Hệ Thống Điện/Khí Nén, Hệ Thống Vận Chuyển Công Cụ, và Pa-lăng – để tăng hiệu suất và sự an toàn cho các dây chuyền lắp ráp, hệ thống của chúng tôi cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng với các công cụ của dây chuyền lắp ráp, khí điện và khí nén liên tục để hỗ trợ điện và khoa học.

Tang Quấn Cáp Dùng Lực Lò Xo – cung cấp nguồn năng lượng bên ngoài 12V để kiểm tra xe và cho các loại xe vận chuyển khác nhau.

Bộ Hoãn Xung Di Động Tốc Độ Cao – cho các tác động đệm lên trạm nâng và bàn xoay.