Các điều khiển di động LJU

Từ nhiều năm, kỹ thuật tự động hóa là tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất trong kỹ nghệ xe hơi, nhưng trong những thập niên gần đây đã có tiến triển lớn về mặt kỹ thuật.

LJU Mobile Controls

Trên 30 năm qua, chúng tôi thúc đẩy kỹ thuật này và tiến triển về mặt kỹ thuật – trên 150.000 thiết bị LIU đáng tín nhiệm trong hơn 1.000 cơ sở nói lên điều này. Chúng tôi là và cũng sẽ là những người dẫn đầu vài phát triển khác nhau trong kỹ thuật tự động hóa. Các nhu cầu cho khách hàng thúc đẩy phát triển của chúng tôi và đóng góp đáng kể cho thành công của chúng tôi.

Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về các điều khiển di động của chúng tôi ở đây.