Intralogistics

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Intralogistic industry

Hệ thống intralogistics đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển vật liệu tự động bên trong nhà máy trong các nhà máy, trung tâm phân phối, dịch vụ bưu phẩm, nhà kho, sân bay, bệnh viện, và các địa điểm khác. Các hệ thống này làm tăng hiệu quả, chất lượng, tính bền vững, và khả năng theo dõi của các quy trình lưu lượng vật liệu, trong khi giảm bớt tình trạng lãng phí và dự phòng hàng tồn kho. Nếu không có các hệ thống đó, các cơ sở có hiệu suất cao hiện đại có thể không hoạt động. Các thành phần điện khí hóa cần thiết cho thiết bị intralogistic như Xe Dẫn Hướng Tự Động ( AGV), Hệ Thống Điện Đường Treo Một Ray ( EMS), băng tải tấm nâng điện, xe được dẫn hướng bằng ray (RGV), xe vận chuyển, và hệ thống xử lý hành lý, cũng như máy phân loại, hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động (AS/RS,máy xếp chồng cranes) và hệ thống di chuyển.

Hệ thống intralogistic phải được cung cấp theo yêu cầu. Nếu một phần hệ thống bị hỏng, các quy trình trước và sau đó sẽ dừng và toàn bộ thiết bị có thể tắt nguồn. Ngoài ra, bất kỳ hoạt động bảo trì theo yêu cầu nào phải được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Các thành phần truyền dữ liệu và năng lượng phải thích ứng với các hệ thống có hiệu suất cao, thường với các thiết kế phức tạp và hoạt động ở tốc độ và gia tốc cao. Đồng thời, chúng phải cung cấp hiệu quả năng lượng tối đa ở mức chi phí có thể chấp nhận được. Một số hệ thống phải đáp ứng các thách thức về kỹ thuật đặc biệt, chẳng hạn như “phòng sạch” và môi trường xử lý thực phẩm, bảo quản lạnh, hoặc dây chuyền sản xuất nhiễm bẩn.

Conductix-Wampfler có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu với OEM hệ thống intralogistics trên khắp thế giới. Từ danh mục gồm nhiều sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể khuyến nghị giải pháp tối ưu cho các ứng dụng riêng lẻ trong nhiều ngành khác nhau mà không thiên vị chỉ một công nghệ. Với sự hiện diện trên toàn cầu và sự hỗ trợ tại địa phương, chúng tôi hợp tác mật thiết với các OEM và khách hàng là người dùng cuối cho cả hai dự án có quy mô nhỏ và lớn, nỗ lực tối ưu hóa kỹ thuật với độ phức tạp tối thiểu. Các nỗ lực phát triển & nghiên cứu liên tục của chúng tôi được hướng tới các giải pháp mới và sự cải tiến liên tục các sản phẩm cho ngành này.


Truyền Điện Cảm Ứng (IPT®) – hệ thống điện chẳng hạn như AGV và hệ thống xử lý hành lý. Các thế hệ mới của IPT với các tính năng tiên tiến theo kịp các nhu cầu của khách hàng chúng tôi.

Ray Dẫn Điện – power Hệ Thống Đường Treo Một Ray Được Điện Khí Hóa ( EMS), Xe Được Dẫn Hướng Bằng Ray (RGV), và hệ thống xử lý hành lý. “ EcoClickLine” các Dòng 0832 lý tưởng cho cần cẩu xếp chồng AS/RS. PE cộng được giới thiệu gần đây cho ray dẫn điện hoạt động tốt với tất cả các loại băng tải điện, cung cấp sự an toàn và đơn giản.

Tang Quấn Dùng Lực Lò Xo và Tang Quấn Chạy Bằng Động Cơ – kiểm soát cáp được sử dụng để cấp điện cho xe vận chuyển và thiết bị chuyển động khác.

Xích Dẫn Năng Lượng – kiểm soát cáp cho tất cả các loại thiết bị xử lý vật liệu.

Bộ Hoãn Xung Bằng Cao Su và Dạng Ô – rất thích hợp với việc hấp thu năng lượng từ các tác động của thành phần máy.