ระบบที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล

การส่งผ่านข้อมูลโดยใช้สายไฟเป็นตัวนำ

  • Powertrans®-Ib
ข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สาย

  • ProfiDAT®
ข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งผ่านข้อมูลแบบหมุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใยแก้วนำแสงสำหรับข้อต่อแบบหมุน (FORJ) นั้น ถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการส่งสัญญาณแสงผ่านข้อต่อแบบหมุน โดยวิธีดังกล่าวนั้น จะทำให้ตัวใยแก้วนำแสงทำหน้าที่เสมือนแหวนลื่นหรือสลิปริงไฟฟ้าแบบมีสัญญาณไฟ ซึ่งสัญญาณไฟนั้นจะสามารถส่งผ่านชิ้นส่วนสองชิ้นที่ที่หมุนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การใช้ไฟจากเส้นใยนำแสงแบบพลาสติก (POF) ยังสามารถส่งผ่านแบบไร้สัมผัสผ่านช่องรับสัญญาณที่ไม่ได้ถูกใช้งานและอยู่อย่างอิสระ ซึ่งหมายความว่าอายุการใช้งานจะยาวนานมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงและไม่มีปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อแหวนลื่น/สลิปริงที่อาจเกิดขึ้น เช่นในเรื่องของการสั่นสะเทือน ความชื้น และพลังงานแม่เหล็ก เป็นต้น