บริเวณนอกชายฝั่ง น้ำมันและก๊าซ

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Offshore industry

ในขณะที่โลกกำลังมองหาแหล่งพลังงานใหม่และทำการขุดเจาะลึกลงไปยังใต้พื้นผิวมหาสมุทรนั้น อุตสาหกรรมนอกชายฝั่งจึงได้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจทั่วโลก อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความแข็งแรงจึงถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานสำรวจ แท่นขุดเจาะน้ำมัน รวมไปถึงการเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่ได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยปั้นจั่นโหลดสินค้านอกชายฝั่ง ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบริเวณดาดฟ้าเรือนั้นล้วนแต่มีความต้องการในการใช้พลังงาน สัญญาณ และข้อมูล รวมถึงต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยสูงที่มีการใช้งานในสภาพที่เป็นอันตรายและเข้มงวดเหล่านี้ ระบบพลังงานและระบบการส่งผ่านข้อมูลจึงต้องทำงานในระยะเวลาที่ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำเค็มของมหาสมุทรอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจุดที่จำเป็นต้องตั้งอยู่ในพื้นที่อันตราย ซึ่งต้องใช้งานอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับเข้มงวดที่มีการบังคับใช้ เช่น ATEX, IECEx และ UL


ทางConductix-Wampflerนั้น มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเลและนอกชายฝั่ง ที่เหนือกว่าคู่แข่งในด้านการทำงานภาคสนามมานานกว่าหลายทศวรรษ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีดังนี้

ชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริง - ใช้เพื่อส่งกำลังไฟฟ้า ควบคุมสัญญาณ และข้อมูลไปยังปั้นจั่นแบบหมุนทุกประเภท เช่น ปั้นจั่นโหลดสินค้า ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้าบริเวณดาดฟ้าเรือ โดยแหวนลื่นหรือสลิปริงของเรานั้นสามารถปรับเปลือกหุ้มได้หลากหลายรูปแบบ และมักจะมีฝาหุ้มปิดเมื่อใช้ใน "สถานที่ที่อันตราย" โดยฝาหุ้มปิดนี้สามารถนำไปติดตั้งได้ที่ช่องระบายอากาศและโครงหมุนแบบล้อยางเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้อากาศอัด นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับแผ่นความร้อนระบายอากาศภายในระบบและช่องระบายอากาศตามที่กำหนดได้อย่างลงตัว ดังนั้นทางเราจึงขอเสนอข้อต่อแบบหมุนเส้นใยนำแสงสำหรับระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้เดี่ยวๆหรือใช้ร่วมกับชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริงก็ได้เช่นกัน

มอเตอร์ระบบเคเบิ้ลรีล – เหมาะสำหรับระบบที่ใช้ในการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการใช้ช่องระบายก๊าซ โดยมอเตอร์ระบบเคเบิ้ลรีลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อจ่ายและกักเก็บก๊าซที่เชื่อมผ่านทางท่อ

สายพานจ่ายพลังงานกระดูกงู - เหมาะกับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการขนย้ายท่อ หรือแม้แต่ระบบเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) ที่อาจต้องใช้อาจต้องใช้สายพานจ่ายพลังงานกระดูกงูเพื่อนำทางสายไฟและท่อต่างๆ

ระบบสายไฟแบน – เหมาะกับปั้นจั่นแบบสะพานที่สามารถรับพลังงานจากระบบสายไฟแบนที่ลำเลียงสายไฟหรือท่อลม/ไฮดรอลิกได้ตามความจำเป็น

อุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริง - ใช้เพื่อจัดการการเดินสายไฟบนแขนบูมของปั้นจั่น และปั้นจั่นแบบสะพาน

กันชนยาง – สามารถป้องกันการชนจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

Offshore and Marine Applications
แค็ตตาล็อก | อังกฤษ
  • ดาวน์โหลด
  • แนะนำ
  • Add to cart