เครื่องเล่นสวนสนุก

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the elctrification of Amusement Rides

แม้ว่าผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสวนสนุกอาจไม่ทราบว่าเครื่องเล่นมากมายที่พวกเขากำลังสนุกอยู่นั้นต่างรับกำลังไฟมาจากระบบพลังงานไฟฟ้าที่ติดอยู่กับหรืออยู่ใกล้ส่วนที่ใช้เคลื่อนไหว ระบบพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและน่าเชื่อถือต้องทำให้เครื่องเล่นใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน รถด่วนเขย่าขวัญ หอคอยดิ่งพสุธา และเครื่องเล่นหวาดเสียวล่าสุดต่างๆ ดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องถูกใช้งานพร้อมความปลอดภัยในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นในร่มหรือกลางแจ้ง หรือแม้แต่ใช้งานใต้น้ำ ในขณะเดียวกันผู้ผลิตเครื่องเล่นและเจ้าของสวนสนุกย่อมไม่ต้องการให้ระบบทำลายความสวยงามของเครื่องเล่น สำหรับเหตุผลทางเศรษฐกิจและความกังวลด้านความปลอดภัย เช่นเดียวกับเรื่องความปลอดภัยนั้น ผู้ประกอบการสวนสนุกยังต้องการหลีกเลี่ยงความบกพร่องของเครื่องเล่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดอีกด้วย

ทาง Conductix-Wampfler มีความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสวนสนุกและผู้ผลิตเครื่องเล่นรายใหญ่ทั่วโลกมาหลายทศวรรษ ระบบพลังงานไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงของเราได้รับการพิสูจน์จากสวนสนุกที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการ และมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งเราตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานหรือระบบที่ปรับแต่งตามความต้องการ คำแนะนำของเราจะเป็นคำแนะนำที่เหมาะสมโดยไม่มีความลำเอียงต่อระบบอื่น ๆ

สายผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงมั่นคงของเราสำหรับเครื่องเล่นสวนสนุกนั้นประกอบด้วย:

ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน - ใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้กับเครื่องเล่นที่เคลื่อนที่ในแนวตรงและแนวโค้ง โดยระบบรางทองแดงจ่ายพลังงานนั้นสามารถสร้างให้ชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริงมีรัศมีที่ใหญ่ขึ้นได้ โดยรางกระแสสูงที่มีมั่นคงนี้จะมีไว้เพื่อใช้สำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและรถขับชมธรรมชาติ

ชิ้นส่วนประกอบแหวนลื่นหรือสลิปริง - มีทั้งแบบหุ้มและไม่หุ้มปิดที่ใช้เพื่อส่งพลังงานและข้อมูลไปยังส่วนที่หมุนได้ของเคลื่อนเล่นที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมทุกประเภท และมีสภาพการทำงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ เรายังขอเสนอข้อต่อแบบหมุนเส้นใยนำแสงเพื่อใช้ในระบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

การส่งผ่านพลังงานด้วยระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (IPT®) - ใช้เพื่อส่งพลังงานและข้อมูลโดยไม่มีการสัมผัสโดยตรง ซึ่งระบบ IPT® นั้นเหมาะสำหรับ "เครื่องเล่นทางน้ำ" ซึ่งอุปกรณ์รางทองแดงจ่ายพลังงานแบบดั้งเดิมนั้นจะไม่สามารถทำงานได้ โดยคุณสามารถพบการส่งพลังงานรูปแบบนี้ได้ตามสวนสนุกรายใหญ่ทั่วทุกมุมโลก

สายพานจ่ายพลังงานกระดูกงู - ใช้สำหรับเครื่องเล่นที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและวงกลมที่ใช้งานร่วมกับสายไฟหรือท่อ ซึ่ง โดยสายพานจ่ายพลังงานกระดูกงูนั้นถือเป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับการใช้ในเครื่องเล่นที่มีลักษณะดังกล่าว

อุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริง- เพื่อใช้ในการจัดการสายไฟในแนวตั้งที่จ่ายพลังงานและควบคุมระบบไฟบนแท่นเวทีที่สามารถเคลื่อนไหวได้ รวมไปถึงระบบเสียง และวิดีโอ