เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmissions Systems for the Environmental Technology industry

โลกเผชิญกับภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง และความท้าทายนี้จะทวีความกดดันมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการสร้างเมือง และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนั้น การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของโลกให้ยั่งยืนจะเป็นกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ นอกจากนี้อุปกรณ์บำบัดน้ำ เช่น บ่อพักน้ำเสีย ระบบกรอง และระบบอบแห้งตะกอนพลังงานแสงอาทิตย์ล้วนแต่ต้องใช้ระบบพลังงานและระบบการส่งผ่านข้อมูลที่มั่นคงในระดับสูง โดยการใช้งานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานกลางแจ้ง และหลายจุดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นอันตราย ปุ๋ยหมักที่ผลิตก๊าซชีวภาพที่นำใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นต่างจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเครื่องจักรด้วยเช่นกัน สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ยังสามารถนำปุ๋ยหมักที่ใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีกครั้งในการทำการเกษตร เมื่อหลายๆประเทศให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น การลงทุนในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจึงจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงของ Conductix-Wampfler นั้นมักจะให้การสนับสนุนแนวทางนี้ตลอดเวลา

อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมต่างไว้วางใจในระบบพลังงานและระบบการส่งผ่านข้อมูลของ Conductix-Wampfler เพื่อให้ได้กำลังไฟและควบคุมการจัดส่งที่น่าเชื่อถือ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม บวกกับระบบที่หลากหลายในการดำเนินงานทั่วโลก และการอ้างอิงทางอุตสาหกรรมจำนวนมาก เราคือพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและเป็นอันดับหนึ่งของคุณ อีกทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงรูปแบบพิเศษของเรานั้นยังทนต่อสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยและบรรยากาศที่รุนแรง ช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยค่าบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย

มอเตอร์ระบบเคเบิ้ลรีล - สามารถนำมาใช้งานเพื่อจัดการกำลังไฟฟ้าและควบคุมสายไฟสำหรับบ่อพักน้ำตามแนวยาว

อุปกรณ์ม้วนสายเคเบิลแบบสปริง - สามารถนำมาใช้เพื่อจัดการพลังงานและควบคุมสายไฟที่สั้นลงสำหรับบ่อพักน้ำตามแนวยาว และใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้ระบบอบแห้งตะกอนพลังงานแสงอาทิตย์ (มาพร้อมกับระบบสายไฟแบนและระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน)

ระบบสายไฟแบน - ใช้เพื่อจัดการสายไฟที่จ่ายพลังงานให้แก่บ่อพักน้ำตามแนวยาว อุปกรณ์สำหรับอบแห้งตะกอน และเครื่องจักรแบบเคลื่อนที่อื่นๆ โดยระบบสายไฟแบนที่ผ่านการรับรองจาก ATEXนั้น สามารถใช้กับบริเวณที่อันตรายและมีการป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับระบบน้ำเสียและปุ๋ยหมักที่เป็นระบบสเตนเลส

ชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริง - จะส่งผ่านพลังงานและควบคุมสัญญาณไปยังส่วนหมุนของบ่อพักน้ำวงกลม โดยมีแหวนลื่นหรือสลิปริงที่ผ่านการรับรองจาก ATEX สำหรับบริเวณที่อันตรายและมีการป้องกันการระเบิด

ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน - สามารถจ่ายพลังงานไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำตามแนวยาวหรือโค้งเพื่อเข้าหาแหวนลื่นหรือสลิปริง สำหรับบ่อพักน้ำวงกลม

Energy & Data Transmission Systems for Waste Water Treatment
แค็ตตาล็อก | อังกฤษ
  • ดาวน์โหลด
  • แนะนำ
  • Add to cart