การเกษตร

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Agriculture industry

อารยธรรมมีต้นกำเนิดจากการเกษตร เมื่อบรรพบุรุษของเราเริ่มตั้งรกรากและเพาะปลูกอาหารเองนั้น จึงทำให้สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ไม่ว่าชุมชนต่างๆจะมีความซับซ้อนเพียงใด ก็ไม่อาจมองข้ามความสำคัญของการเกษตรได้ เนื่องจากในบางที่นั้นมีความห่างไกลจากแหล่งอาหารที่แน่นอน จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดอาหารและความอดอยาก ธรรมชาติของสังคมมนุษย์ที่พึ่งพาอาศัยกันและในทั่วโลกนั้นทำให้เราพึ่งพาด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยในยุคปัจจุบัน​ปริมาณอาหารกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นของเรา ดังนั้นการผลิตที่เพิ่มขึ้นจึงต้องมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก การขนส่ง และการเก็บรักษาอาหาร นอกจากนี้เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการจัดการน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การเพาะปลูกและการเตรียมดิน การบำรุงดิน การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาอาหารนั้นต้องแข็งแรง เชื่อถือได้ และออกแบบมาเพื่อทำงานกลางแจ้งโดยส่วนใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน โดยอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นต้องทนต่อความชื้น สารเคมีกัดกร่อน และสภาพอากาศที่หลากหลายได้ ซึ่งการจัดการน้ำแบบอาศัยการหมุนของแกนนั้นต้องใช้การส่งผ่านพลังงานและสัญญาณควบคุมจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่ไปยังกลไกแบบหมุน นอกจากนี้เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบหมุนประเภทอื่นๆที่ปฏิบัติงานนั้น ยังได้แก่ การกวนธัญพืชและการอบแห้ง การขนย้ายธัญพืชเข้าและออกจากพื้นที่จัดเก็บ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมผ่านการรีดนมแบบหมุน สุดท้ายนี้ ระบบการให้น้ำในเรือนกระจกแบบเคลื่อนที่ก็ต้องใช้ระบบจัดการสายไฟและสายฉีดน้ำด้วยเช่นกัน

เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่ Conductix-Wampfler ได้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าพิเศษสำหรับเครื่องจักรเพื่อการเกษตร เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ที่ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบในด้านระยะเวลาการใช้งานทั้งในสนาม สวนผลไม้ เรือนกระจก และโรงจัดเก็บทั่วโลก เราจึงขอเสนอ:

ชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริง - สำหรับการส่งผ่านพลังงานและข้อมูลที่น่าเชื่อถือไปยังระบบจัดการน้ำแบบอาศัยการหมุนของแกน เพื่อใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บธัญพืชที่กวน อบแห้ง และปัดกวาดธัญพืชที่จัดเก็บอยู่ในคลัง น้ำตาล และวัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่อื่นๆ หรือเพื่อให้พลังงานและควบคุมการรีดนมวัวแบบหมุนในรั้วกั้นสเตนเลส

ระบบสายไฟแบน - ใช้เพื่อจัดการสายไฟและสายฉีดน้ำที่ใช้ในระบบจัดการน้ำในเรือนกระจกและโรงหมักปุ๋ย โดยอุปกรณ์สายไฟแบนที่ทำจากสเตนเลสนั้นมีความทนต่อสภาพแวดล้อมที่ชื้นและกัดกร่อน

สายพานจ่ายพลังงานกระดูกงู - ใช้เพื่อจัดการสายไฟและสายฉีดน้ำที่ใช้ในระบบจัดการน้ำในเรือนกระจก

มอเตอร์ม้วนสายฉีดระบบเคเบิ้ลรีล - ใช้เพื่อส่งน้ำในระบบจัดการน้ำตามแนวยาว