โลหการ

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Metallurgy market

การขยายตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกมีความต้องการในการใช้เหล็ก เหล็กกล้า อลูมิเนียม และทองแดงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การปฏิบัติงานในโรงเศษวัสดุ โรงเหล็กกล้า โรงรีด โรงถลุงอลูมิเนียม และการสกัดโลหะด้วยปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมีนั้นล้วนต่างต้องใช้เครื่องจักรที่มีความทนทานเพื่อใช้ในการขนถ่ายวัสดุ ซึ่งต้องพึ่งพาระบบพลังงานและการส่งผ่านข้อมูลเป็นอย่างมาก ความเชื่อถือได้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะความขัดข้องของเครื่องจักรโดยไม่คาดคิดจะก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียการผลิต ระบบไฟฟ้าที่ใช้จึงต้องมีความทนทานต่อความร้อน ประกายไฟ สะเก็ดโลหะ ฝุ่นผงวัตถุนำไฟฟ้าในระดับสูง โดยปั้นจั่นหม้ออลูมิเนียมนั้นต้องการระบบจ่ายพลังงานที่สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าปริมาณสูงขณะอยู่ในรอบการทำงานคงที่ สำหรับในโรงเหล็กกล้านั้น ปั้นจั่นสำหรับอุปกรณ์ปล่อยประจุและปั้นจั่นแบบกระบวยตักที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในสถานที่ที่แวดล้อมด้วยเตาหลอมและเหล็กเหลวร้อนที่มีอุณหภูมิมากกว่า 70 องศา ในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายนั้น สายไฟจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำจากวัสดุกันความร้อนชนิดพิเศษ และระบบรางรางทองแดงจ่ายพลังงานก็ต้องการฉนวนป้องกันความร้อนสูงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ปั้นจั่นสำหรับใช้ในการขนถ่ายโลหะแท่ง โลหะแท่งชิ้นเล็ก และโลหะม้วนนั้น ล้วนต้องทำงานด้วยความเร็วสูง อีกตั้งต้องมีการจัดตำแหน่งและทิศทางของการโหลดได้อย่างแม่นยำ สุดท้ายนี้คือ สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบที่มีการสกัดโลหะและชุบโลหะด้วยปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี ที่สามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนต่อองค์ประกอบการปล่อยกระแสไฟฟ้าเป็นธรรมดา

ผลิตภัณฑ์ของ Conductix-Wampflerนั้น ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมโลหะทั่วโลก เรามีความเข้าใจในกระบวนการของการหลอมโลหะ ตั้งแต่วัตถุดิบ การทำโลหะ ไปจนถึงการเก็บงานขั้นตอนสุดท้าย ด้วยการมีเครือข่ายบริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงทั่วโลก เราจึงพร้อมที่จะให้บริการและสนับสนุนธุรกิจของคุณในพื้นที่ของคุณเอง หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งในพื้นที่งาน หรืออุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานในทันที คุณจะพบว่าไม่มีพันธมิตรรายใดที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เทียบเท่ากับ Conductix-Wampfler

ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับโรงงานโลหะได้แก่:

ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน - จ่ายพลังงานให้กับรางวิ่งของปั้นจั่นสำหรับอุปกรณ์ปล่อยประจุ ปั้นจั่นกระบวยตัก และ ปั้นจั่นอ่างรับน้ำโลหะ ปั้นจั่นโลหะแผ่นหนา/โลหะแท่งชิ้นเล็ก และ ปั้นจั่นขนถ่ายโลหะม้วน/โลหะแท่ง/โลหะแผ่น โดยแถบหุ้มฉนวนสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 1,500 แอมป์ รางฝาปิดเชื่อมสำหรับ 2,500 ถึง 6,000 แอมป์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะจ่ายพลังงานให้กับปั้นจั่นที่ใช้ในงานเผาผนึกเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ชุบโลหะ และการสกัดโลหะด้วยปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี พร้อมให้การเคลือบป้องกันเพิ่มเติมแบบดูราโค๊ท และจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสำหรับปั้นจั่นหม้ออลูมิเนียมที่ทำงานอยู่กับที่

ระบบสายไฟแบน - มีระบบจัดการสายไฟที่เชื่อถือได้สำหรับสะพานพลังงานที่ใช้กับสำหรับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และ ปั้นจั่นขนถ่ายวัสดุทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่เคลื่อนที่ในแนวตรงหรือแนวโค้ง ระบบที่ประกอบล่วงหน้าซึ่งสามารถเลือกได้ของเรานั้น สามารถช่วยลดเวลาในการติดตั้งได้มากขึ้น

มอเตอร์ระบบเคเบิ้ลรีล - เป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยที่ทำหน้าที่บริหารจัดการสายไฟและท่อสำหรับรถขนวัสดุที่เชื่อถือได้

อุปกรณ์ม้วนแบบสปริง - จ่ายไฟฟ้าสำหรับแม่เหล็กของปั้นจั่นคึบเศษวัตถุ รวมไปถึงการใช้งานอื่นๆ

สายพานจ่ายพลังงานกระดูกงู - บริหารจัดการสายไฟและท่อสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หลากหลายชนิด

ชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริง - มีระบบปิดกั้นที่หนาแน่น ช่วยส่งผ่านพลังงานและสัญญาณควบคุมไปยังแท่นหมุนของกระบวยที่อยู่บนล้อเลื่อนแบบต่อเนื่อง เพื่อส่งผ่านสัญญาณการควบคุม/ไฟฟ้าในการหมุนสำหรับปั้นจั่นรางหม้อ