ปั้นจั่น

An Overhead Crane equiped with a Conductix-Wampfler C-Rail Cable Festoon System

การยกและการขนย้ายสินค้านั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในเกือบทุกๆการผลิต การประกอบ หรือกระบวนการโลจิสติกส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสินค้าและวัสดุ ซึ่งเครื่องจักรสำหรับยกนั้นสามารถถูกออกแบบได้อย่างหลากหลาย แต่ทั้งนี้สิ่งที่เหมือนกันคือเครื่องจักรทั้งหมดนั้นต่างมีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งและแนวนอนที่เหมือนกัน ถัดไปคือการขนส่งแบบยึดติดอยู่กับพื้นและอุปกรณ์ยก โดยปั้นจั่นนั้นถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุที่ใช้มากที่สุดในงานประเภทนี้ นับตั้งแต่เครื่องยกตัวบนคานอยู่กับที่หรือคานหมุนที่มีความเรียบง่ายไปจนถึงปั้นจั่นเหนือศีรษะ ที่ใช้เพื่อกำหนดและปรับให้ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยประเภทปั้นจั่นนั้นจะมีความกว้างเท่ากับสินค้าที่ปั้นจั่นประเภทนั้นๆจัดการดำเนินงานอยู่พร้อมกันทั่วโลกในทุกๆวัน ระบบพลังงานและการส่งผ่านข้อมูลถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการดำเนินงานอย่างประสิทธิภาพของปั้นจั่นทุกประเภท เนื่องจากการออกแบบและการทำงานของปั้นจั่นนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นอุปกรณ์จ่ายไฟและระบบการส่งผ่านข้อมูลนั้นต้องถูกกำหนดให้เหมาะสมกับข้อกำหนดอย่างถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในจุดที่ใช้งานปั้นจั่น เช่น โรงงาน โรงงานเหล็กกล้า โรงหลอมอลูมิเนียม ปั้นจั่นคีบเศษวัตถุ โรงเลื่อย และการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน (WCR) นั้นถือเป็นความต้องการเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการสูงมากสำหรับระบบพลังงานและการส่งผ่านข้อมูล

Conductix-Wampfler นั้นคือผู้นำระดับโลกด้านปั้นจั่นไฟฟ้า เรามีระบบที่เป็นมาตรฐานสำหรับปั้นจั่นทุกประเภท และสามารถตอบสนองตามความต้องของลูกค้าได้เช่นกัน โดย Conductix-Wampflerจะจัดสรรเครือข่ายศูนย์บริการฝ่ายขายและวิศวกรรมขนาดใหญ่ให้ใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา เรามีคลังสินค้าในพื้นที่และระยะเวลารอสินค้าที่สั้น โดยสินค้าที่มีมาตรฐานของเรานั้นรับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนในระดับที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน - สำหรับรางวิ่งปั้นจั่นในโรงงาน ระบบหุ้มฉนวนแบบขั้วเดียว หลายขั้ว หรือระบบรางทองแดงจ่ายพลังงานแบบหุ้มที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและคุ้มทุนมากที่สุด สามารถจัดการการเคลื่อนที่แบบไขว้ของปั้นจั่นด้วยแถบจ่ายพลังงานได้เช่นกัน โดยใช้ระบบการส่งผ่านข้อมูลตามที่กำหนด

ระบบสายไฟแบน - การเคลื่อนที่แบบไขว้ของปั้นจั่นสามารถติดตั้งระบบสายไฟแบน (แบบมอเตอร์หรือไม่มีมอเตอร์) ที่แม้จะเป็นระบบเก่า แต่ก็เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและมีความทนทานสูง

สายพานจ่ายพลังงานกระดูกงู - สามารถจัดการสายไฟที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่แบบไขว้ของปั้นจั่นเช่นเดียวกับปั้นจั่นที่มีบูมแบบยืดได้

อุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริง หรือ มอเตอร์ระบบเคเบิ้ลรีล - สามารถจัดการสายไฟที่ใช้งานสำหรับการยกในแนวตั้ง

ชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริง - สามารถส่งผ่านกำลังไฟฟ้าและควบคุมส่วนที่เคลื่อนที่ของปั้นจั่นซึ่งหมุน 360 องศา

อุปกรณ์กันกระแทกแบบยาง หรือ แบบมวลเบา - ช่วยลดแรงกระแทกในทิศทางที่องค์ประกอบแต่ละส่วนของปั้นจั่นกระทบกัน

Energy & Data Transmission Systems for Cranes
แค็ตตาล็อก | อังกฤษ

Energy & Data Transmission Systems for Standard Bridge Cranes
แค็ตตาล็อก | อังกฤษ
  • ดาวน์โหลด
  • แนะนำ
  • Add to cart


Energy & Data Transmission Systems for Process Bridge Cranes
แค็ตตาล็อก | อังกฤษ
  • ดาวน์โหลด
  • แนะนำ
  • Add to cart