สนามบิน

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Airport industry

สำหรับในยุคโลกาภิวัตน์นั้น ได้มีการเพิ่มการเดินทางเชิงธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวการทั่วโลกเป็นอย่างมาก สนามบินจึงไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการสนามบินและการจัดการสำหรับประตูทางออกกำลังมองหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสนามบินเพื่อรองรับผู้โดยสารมากขึ้น โดยมีความสนใจเฉพาะด้าน 2 อย่าง คือ ระบบจัดการกระเป๋าสัมภาระและการขนถ่ายสัมภาระออกจากเครื่องบินที่บริเวณประตูทางออก โดยระบบกระเป๋าสัมภาระนั้นได้รับการผลักดันให้เป็นผลิตภาพที่มีระดับสูงขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้งานให้รวดเร็วขึ้นและยาวนานขึ้นในแต่ละวัน ด้วยปริมาณกระเป๋าสัมภาระที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดความต้องการระบบการจัดการและอุปกรณ์สูงขึ้นเช่นกัน สำหรับระบบกระเป๋าสัมภาระทั่วไปนั้น จะต้องมีการบำรุงรักษาบ่อยครั้งขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงกำลังมองหาระบบพลังงานไฟฟ้าที่ทำงานได้โดยไม่สึกหรอ เพื่อช่วยให้ระบบที่ซับซ้อนยังคงทำงานได้ต่อไป เช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ประตูทางออกซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างประสิทธิภาพในการขนถ่ายสัมภาระออกจากเครื่องบินอย่างรวดเร็ว โดยส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในลานจอดเครื่องบินเพื่อเสียบปลั๊กและถอดปลั๊กที่มีกำลังไฟ 400 เฮิร์ตซ์อย่างรวดเร็ว กุญแจสำคัญอย่างแรกนั้นก็คือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสายเคเบิล 400 เฮิร์ตซ์ที่มีราคาสูง โดยต้องเข้าถึงสายไฟที่ประตูทางออกได้ตลอดเวลา อีกทั้งจะต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสมเมื่อไม่ใช้งาน รวมถึงแหล่งจ่ายพลังงานใต้ดินนั้นจะต้องจ่ายกำลังไฟให้ระบบเครื่องบินซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและปรับปรุงคุณภาพอากาศที่สนามบินด้วยเช่นกัน

พื้นที่สำหรับการดำเนินงานในหลายส่วนของสนามบินและโดยเฉพาะในส่วนของการจัดการกระเป๋าสัมภาระและการจัดการสายไฟขนาด 400 เฮิร์ตซ์ที่บริเวณประตูทางออกนั้น  ทาง Conductix-Wampfler ถือได้ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนี้มานานหลายทศวรรษ โดยเครือข่ายการขายทั่วโลกของเรานั้น หมายความว่า เราได้อยู่ใกล้กับลูกค้าด้านสนามบินและสามารถให้บริการในระดับที่ตรงต่อข้อกำหนดของผู้ประกอบการสนามบินอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงของเราเหมาะสำหรับประเภทการใช้งานตามความต้องการเหล่านี้อย่างตรงจุด เราจึงขอเสนอ:

การส่งผ่านพลังงานด้วยระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (IPT®) - เพื่อจ่ายกำลังไฟให้ระบบการจัดการกระเป๋าสัมภาระ โดยสนามแม่เหล็กจะส่งพลังงานจากรางที่ซ่อนอยู่ไปยังระบบจุดรับแบบ"ไร้สัมผัส" ซึ่งช่วยให้ระบบของคุณทำงานเชิงกลไกได้รวดเร็วที่สุด อีกทั้งอุปกรณ์ที่ไม่สึกหรอจะช่วยลดค่าการบำรุงรักษาและอะไหล่ได้ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการครอบครองระบบ IPT® นั้นจะน้อยกว่าระบบทั่วไปอย่างมาก

มอเตอร์ระบบเคเบิ้ลรีล รุ่น PLB400 - เหมาะสำหรับสายไฟขนาด 400 เฮิร์ตซ์ - ซึ่งไม่จำเป็นต้องปล่อยสายไฟทิ้งไว้บนยางมะตอย หรือจัดเก็บไว้ทั้งในช่องสายไฟ บนเครื่องยก หรือแม้แต่บนรถพ่วง โดยมอเตอร์ระบบเคเบิ้ลรีล รุ่น PLB400นั้น มีการออกแบบพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมคุณสมบัติความปลอดภัยมากมาย ซึ่งสามารถยึดติดกับด้านใต้ของสะพานเทียบเครื่องบินหรือบนยางมะตอย