ท่าเรือ

Conductix-Wampfler offers several System for the Energy & Data Transmission for Port industry

ตามที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้นั้น ท่าเรือขนส่งสินค้าถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติ โดยการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทต่างๆนั้น จะรับผิดชอบโดยผู้ประกอบการท่าเรือหลายแห่งทั่วโลก นับตั้งแต่ท่าเรือข้ามฟากขนาดเล็กไปจนถึงท่าเรือออกสู่ทะเลที่รับผิดชอบการขนส่งสินค้าเทกอง สินค้าหีบห่อ สินค้าพิเศษ การขนส่งสินค้าขึ้นและลงจากเรือด้วยสายพาน (Ro-Ro:roll-on/roll-off) หรือตู้คอนเทนเนอร์ เครื่องจักรที่ทำหน้าที่ขนวัสดุโดยเฉพาะ เช่น ปั้นจั่น อุปกรณ์ขนวัสดุเข้า และอุปกรณ์ขนวัสดุออกจะบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของปฏิบัติการในท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่ท่าเรือรับผิดชอบ กระบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักดำเนินการทุกวันตลอด 24 ชม. ซึ่งเครื่องจักรจึงจำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง และต้องสามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เนื่องจากการค้าขายในทั่วโลกที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความต้องการองค์ประกอบของอุปกรณ์ในท่าเรือที่สามารถทำงานได้เร็วขึ้น ดีขึ้น และน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ระบบพลังงานและการส่งผ่านข้อมูลจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท่าเรือ เนื่องจากความต้องการท่าเรือ "สีเขียว" และโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเพิ่มมากขึ้น เหล่าผู้ประกอบการจึงมุ่งมั่นในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบการเผาไหม้ให้เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีท่าเรือจำนวนมากขึ้นที่ให้บริการจ่ายไฟฟ้าจากท่าจอดให้กับเรือที่กำลังจอดเทียบท่า เพื่อลดการปล่อยไอเสีย

ด้วยประสบการณ์เป็นเวลาหลายทศวรรษของ Conductix-Wampfler ทางเราจึงเสนอระบบที่ปรับแต่งมาเพื่อใช้สำหรับปั้นจั่นและอุปกรณ์/เครื่องจักรขนวัสดุที่ใช้งานในท่าเรือ นอกจากนี้ Conductix-Wampfler ยังจัดสรรเครือข่ายศูนย์บริการฝ่ายขายและวิศวกรรมขนาดใหญ่ให้ใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา ด้วยระบบที่พร้อมสำหรับการใช้งาน และทีมงานบริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงมืออาชีพจะคอยสนับสนุนในทุกกิจการของลูกค้าทั่วโลก

มอเตอร์ระบบเคเบิ้ลรีล - มีระบบที่เชื่อถือได้และใช้งานได้จริงในการบริหารจัดการสายไฟสำหรับช่วงการเคลื่อนไหวระยะไกลของปั้นจั่นและอุปกรณ์ขนวัสดุเข้า/ออกจากเรือ เราจัดหาอุปกรณ์ม้วนสายไฟที่ได้รับการปรับแต่ง ซึ่งมีระบบขับเคลื่อนที่ควบคุมด้วยคลัตช์แม่เหล็กหรือระบบความถี่ มอเตอร์ระบบเคเบิ้ลรีลนั้นถูกใช้ในการเปลี่ยนปั้นจั่นท่าเรือเคลื่อนที่(MHC) แบบเก่าที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบดีเซล ให้เป็นระบบพลังงานไฟฟ้า หรือเปลี่ยนเป็นระบบพิเศษที่ใช้สำหรับ"การจ่ายไฟฟ้าจากท่าจอด(E-Shore)" เพื่อเชื่อมต่อเรือเข้ากับแหล่งพลังงานจากท่าเรือ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้เรือได้ดับเครื่องยนต์

ระบบสายไฟแบน - ระบบสายไฟแบนแบบมอเตอร์และระบบสายแบนแบบไม่ใช้มอเตอร์ ทำหน้าที่บริหารจัดการสายไฟสำหรับการเคลื่อนที่แบบไขว้ของปั้นจั่น ถึงแม้จะเป็นระบบแบบดั้งเดิม แต่ถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและความทนทานเป็นอย่างยิ่ง

ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน - จะจ่ายพลังงานให้กับการเคลื่อนที่แบบไขว้ของปั้นจั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ด้วยการติดตั้งรางเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งผ่านข้อมูลให้มากขึ้นเป็นทวีคูณ นอกจากนี้ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงานยังสามารถนำไปติดตั้งไว้ใต้ท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าปริมาณปานกลางตั้งแต่ 5 กิโลโวลต์ จนถึง 13.8 กิโลโวลต์ ในช่วงการเคลื่อนไหวระยะไกลของปั้นจั่น

สายพานจ่ายพลังงานกระดูกงู - ทำหน้าที่บริหารจัดการสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้าควบคุมหลายๆสายที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่แบบไขว้ของปั้นจั่นที่เคลื่อนอยู่บนตัวปั้นจั่น

ชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริง และ เครื่องส่งสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสง - ทำหน้าที่ให้พลังงานรวมไปถึงการส่งผ่านข้อมูลที่ไม่มีการขัดจังหวะ เหมาะสำหรับเครื่องจักรแบบหมุนทุกชนิด รวมถึงปั้นจั่นท่าเรือและอุปกรณ์ม้วนสายเคเบิล

ระบบป้องกันสายไฟ ระบบฝายางครอบร่องสายไฟ อุปกรณ์ป้องกันร่องสายไฟ หรือระบบ CoverZIP แบบใหม่ ที่จะช่วยให้การใช้งานสายไฟ และการป้องกันสายไฟมีความปลอดภัย

อุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริง - ใช้สำหรับอุปกรณ์จ่ายพลังงานเคลื่อนที่ในพื้นที่งานที่มีการบำรุงรักษา

Energy and Data Transmission Systems for Container Handling Equipment
แค็ตตาล็อก | อังกฤษ
  • ดาวน์โหลด
  • แนะนำ
  • Add to cart


LM Series - Energy Guiding Chains for RMG and RTG Crane Trolleys
แค็ตตาล็อก | อังกฤษ

E-RTGTM RTG Electrification
แค็ตตาล็อก | อังกฤษ
  • ดาวน์โหลด
  • แนะนำ
  • Add to cart


Drive-In L – The New Standard for RTG Electrification
แค็ตตาล็อก | อังกฤษ

CAP Cable Auto Plug-In for E-RTGs
Brochure | อังกฤษ

Hybrid-RTG The Fuel Saving Solution
Brochure | อังกฤษ
  • ดาวน์โหลด
  • แนะนำ
  • Add to cart