อุปกรณ์ขนส่งและเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Transit industry

เนื่องจากพื้นที่ในเมืองนั้นมีทั้งความแออัด ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ และมลพิษทางอากาศ ชาวเมืองจึงหันมาสนใจในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน "สีเขียว" กันมากขึ้น โดยระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน สำหรับ LRTs (รถไฟฟ้ารางเบา) รถไฟฟ้ารางเดี่ยว และ APMs (ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ)นั้น จะต้องมีความน่าเชื่อถือ ทนทาน มีประสิทธิภาพทางพลังงาน และต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย ผู้ประกอบการธุรกิจรถไฟฟ้าจึงต้องการระบบรางทองแดงจ่ายพลังงานที่มีรูปแบบโครงสร้างและการวางตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดในการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง โดยจะต้องมีงานซ่อมบำรุงทางวิศวกรรม ความช่วยเหลือในการติดตั้ง และการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ ซึ่งในอนาคตนั้น ระบบรางที่สามที่ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าจะเปลี่ยนเป็นรางอลูมิเนียมหุ้มสเตนเลสนำไฟฟ้าสูง เพื่อประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และลดจำนวนสถานีพลังงานย่อย โดยราง "สีเขียว" เหล่านี้ จะต้องมีอายุการใช้งานเทียบเท่ากับรางเหล็กกล้า สำหรับแนวคิด PRT (รถไฟฟ้าขนส่งส่วนบุคคล) อันล้ำสมัยนั้น ล้วนแต่ต้องการระบบรางทองแดงจ่ายพลังงานที่มีความอัจฉริยะ และระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคนิค สุดท้ายนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจรถไฟฟ้ายังจำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าและระบบปลั๊กอินที่ปลอดภัย สำหรับยานพาหนะที่จอดอยู่ในศูนย์บำรุงรักษาอีกด้วย

เป็นเวลากว่าหกทศวรรษที่ Conductix-Wampfler ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน "สีเขียว" ที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม/สเตนเลสซึ่งมีประสิทธิภาพทางพลังงาน ระบบการชาร์จแบบไร้สัมผัส และระบบไฟฟ้าแบบปลั๊กอินของรถไฟ เรามีความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรม ประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้จริง และความสามารถในการทดสอบ เพื่อให้เราเป็นเพื่อนร่วมทางในความสำเร็จของคุณ! เราจึงขอเสนอ:

ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน

  • โปรไฟล์อลูมิเนียม/สเตนเลสชนิดปลายกดหรือบีบเข้า ตั้งแต่ 320 แอมป์ ถึง 4,500 แอมป์ สำหรับ ระบบรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM), ระบบขนส่งส่วนตัว (PRT), รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) และระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
  • โปรไฟล์อลูมิเนียม/สเตนเลสชนิดปลายเชื่อม ตั้งแต่ 4,500 แอมป์ ถึง 6,000 แอมป์ - สำหรับระบบรางที่สามและรางที่สี่
  • ฉนวน ตัวเก็บ แปลงถ่าน(ชูส์)ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับระบบ

การทดสอบราง

  • บริการการทดสอบของเราที่ใช้พนักงานครบในทุกส่วน พร้อมการทดสอบภาคสนามอย่างละเอียด จะช่วยตรวจสอบลักษณะการออกแบบขององค์ประกอบรถไฟฟ้า นอกจากนี้เรายังเสนอบริการทดสอบทั่วไปเช่นกัน
  • ระบบการวินิจฉัย PRIAS (ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อรางไฟฟ้า) ที่เป็นเครื่องมือเฉพาะของเรา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบด้วยการวัดค่าและค้นหาจุดปัจจัยสำคัญและความไม่เสมอกันที่อยู่ในราง

ระบบสติงเจอร์ (Stinger) - ลดอันตรายจากการเสียบปลั๊กรถไฟค้างไว้ตลอดเวลา

  • การผสมผสานของระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน ระบบสายไฟแบน ตะกั่วแบบห้อย และตัวเชื่อมต่างๆ ที่จะช่วยจ่ายไฟฟ้าให้กับยานพาหนะที่จอดอยู่ในส่วนการบำรุงรักษา
  • ระบบสติงเจอร์ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายหนึ่งๆ พร้อมเสนอคุณสมบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันการกระตุ้นไฟฟ้าไปยังแผงวงจรโดยไม่ตั้งใจ หรือการเคลื่อนตัวโดยอุบัติเหตุ