ยานยนต์

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for the Automotive industry

โรงงานผลิตรถยนต์นั้นจะเน้นการใช้เงินทุนเป็นเป็นปัจจัยผลิตส่วนใหญ่ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการผลิตยานพาหนะคุณภาพสูงจำนวนมาก แต่โรงงานเหล่านี้ต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อรับมือในการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเพียงอุปกรณ์ที่มีความสามารถรอบด้าน อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ และอุปกรณ์ที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์(เออร์โกโนมิกส์)เท่านั้นที่จะถูกนำมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ของ Conductix-Wampfler นั่นเอง

ในช่วงแรกๆของการผลิตนั้น ปั้นจั่นเหนือศีรษะระบบไฟฟ้า(EOT) จะคอยทำหน้าที่ในการจับเหล็กรีด ชิ้นส่วนในการหล่อ และวัตถุดิบ โดยรถขนวัสดุจะถูกใช้ในการขนเครื่องมือและวัสดุจาก/ไปยังเครื่องบดอัดที่อยู่ในแผนกบีบอัด ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆที่ได้รับการขนย้ายด้วยระบบรอกไฟฟ้ารางเดี่ยว (EMS) จะไปยังแผนกชิ้นส่วนตัวถัง ที่ซึ่ง "ชิ้นส่วนตัวถังที่ยังไม่ผ่านการทำสี" (BIW) จะได้รับการนำไปประกอบเข้าด้วยกัน ระบบEMS หรือ ระบบลำเลียงแบบรางเลื่อนจะเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ไปยังแผนกทำสี นอกจากนี้ระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ขนาดใหญ่ จะช่วยให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บ เพื่อการจัดลำดับการประกอบได้อย่างตรงเวลา รถขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ (AGV) และรถขนส่งระบบราง (RGV) จะถูกใช้ในระบบขับเคลื่อนส่งกำลังที่อยู่ในสายการประกอบล่วงหน้าและอยู่ในสาย "Marriage" (การเชื่อมต่อแชสซีส์) สำหรับในการประกอยขั้นสุดท้ายนั้น ระบบลำเลียงแบบรางเลื่อน (EMS) และระบบลำเลียงจะทำงานอยู่ที่ใต้เพดาน ขณะที่ระบบลำเลียงชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ทำงานอยู่บนระดับพื้น พนักงานประกอบจึงจำเป็นต้องใช้สถานีปฏิบัติงาน เครื่องยก อุปกรณ์ถ่วงดุล และอุปกรณ์ขนส่งเครื่องมือ เพื่อขนเครื่องมือที่ต้องการ เช่นเดียวกับพลังงานไฟฟ้าและแรงดันสำหรับการใช้งานเครื่องมือต่างๆดังกล่าว

 

 

ทางเราขอเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบพลังงานและการส่งผ่านข้อมูล เพื่อทำงานควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตยานยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาระบบพลังงานหรือข้อมูลสำหรับปั้นจั่น ระบบรอกไฟฟ้ารางเดี่ยว ระบบลำเลียง รถขนวัสดุ ระบบลำเลียงชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ หรือเครื่องมือประกอบ ซึ่งทาง Conductix-Wampfler ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่พร้อมให้คุณใช้งานได้ตามต้องการ

ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน - จ่ายพลังงานให้กับรางวิ่งปั้นจั่นเหนือศีรษะ EOT ระบบรอกไฟฟ้ารางเดี่ยว (EMS) รถขนวัสดุ  ระบบลำเลียงแบบยืดหยุ่น และ ระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ AS/RSขนาดใหญ่

ระบบสายไฟแบน - บริหารจัดการสายไฟสำหรับการเคลื่อนที่ของสะพานปั้นจั่นเหนือศีรษะ EOT ระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ  AS/RS และบริหารจัดการสายไฟและอากาศที่มีแรงดันของเครื่องมือไฟฟ้าที่อยู่ในไลน์ประกอบ

การส่งผ่านพลังงานด้วยระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (IPT®) - จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้การสัมผัสไปยังรถขนวัสดุ สายพานลำเลียงชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ที่มีลิฟท์ยก รถขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ (AGV) หรือรถขนส่งระบบราง (RGV)

ระบบไฟฟ้า/อากาศอัด อุปกรณ์ขนส่งเครื่องมือ และอุปกรณ์ถ่วงดุล - เพื่อเพิ่มการผลิตและความปลอดภัยในสายการประกอบ ระบบของเราช่วยให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือในสายการประกอบได้อย่างสะดวก ทำให้ไฟฟ้าและอากาศอัดมีแรงดันอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของกำลังไฟและหลักการยศาสตร์ (เออร์โกโนมิกส์)

อุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริง - ให้กำลังไฟจากภายนอกในปริมาณ 12 โวลต์ สำหรับการทดสอบยานพาหนะ และสำหรับรถขนวัสดุชนิดต่าง ๆ

ยางกันกระแทกความเร็วสูงมวลเบา - ใช้สำหรับรองรับการกระแทกที่จุดยกและส่วนที่หมุนได้

ProfiDAT compact - Data Transmission System
Brochure | อังกฤษ
  • ดาวน์โหลด
  • แนะนำ
  • Add to cart