ชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริง

แหวนลื่นหรือสลิปริงจาก Conductix-Wampfler สำหรับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหวนลื่นหรือสลิปริงจาก Conductix-Wampfler สำหรับอุตสาหกรรมนั้น มีระบบในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้าจากจุดสถานีไปยังหน่วยหมุนต่างๆในเครื่องจักรที่คล้ายปั้นจั่นหมุนทุกประเภท เครื่องกรองน้ำเสียแบบหมุนหรืออุปกรณ์การบำบัดน้ำเสีย ม้าหมุน แขนกล เครื่องห่อ เรดาร์ และจานดาวเทียม แท่นเวทีโรงละคร กังหันลม รวมถึงอุปกรณ์ม้วนสายไฟ

ตัวชุดต่อนั้นประกอบด้วยโปรแกรมมาตรฐานที่มีความสามารถรอบด้านและถูกพัฒนามาอย่างเต็มที่ เพื่อประกอบชิ้นส่วนแหวนลื่นหรือสลิปริง ไม่ว่าจะมีจำนวนขั้วเท่าใดก้ตาม สามารถเพิ่มอัตรากระแสสูงสุด 1,200 แอมป์ และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 24 กิโลโวลต์ โดยช่วงขนาดชิ้นส่วนประกอบแหวนลื่นนั้นมีค่าเริ่มต้นที่เส้นผ่านศูนย์กลางแบบ 30 มม. ถึง 360 มม. และไปจนถึงแบบ 100 ขั้ว

Several Slip Ring Assemblies

เราสามารถจัดหาชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริงได้ทั้งแบบเปิด แบบ"ไม่ปิดสนิท" สำหรับนำไปใช้เพื่อการดัดแปลงพิเศษของลูกค้า หรือแบบปิดสนิทที่หุ้มด้วยพลาสติกแบบทนแรงกระแทกสูงหรือหุ้มด้วยโครงสร้างแบบเหล็กชุบเคลือบสังกะสี ที่นำไปใช้ได้แม้แต่สถานที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ยังมีส่วนเชื่อมต่อการหมุนเพิ่มเติมสำหรับใช้กับของเหลวหรือก๊าซต่าง ๆ และเส้นใยนำแสง ที่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้

การดาวน์โหลด