ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงาน

ระบบรางทองแดงหุ้มฉนวนแบบขั้วเดียว

ระบบรางทองแดงหุ้มฉนวนแบบขั้วเดียวมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ พร้อมขั้วจำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบรางทองแดงแบบหลายขั้ว

ระบบรางทองแดงแบบหลายขั้วของ Conductix-Wampfler ประกอบด้วยขั้วหลายจุดรวมกันอยู่ภายในหนึ่งปลอกพลาสติกที่มีขนาดกะทัดรัด ซึ่งระบบรางทองแดงแบบหลายขั้วสามารถใช้ในการจ่ายพลังงานและข้อมูลสำหรับรางที่มีโครงสร้างเป็นแบบตรง เหมาะกับการใช้งานทั้งในและนอกสถานที่ที่มีการป้องกันจากสภาพอากาศภายนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบรางทองแดงแบบหุ้ม

รางจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบปิดของ Conductix-Wampfler มีขั้วอยู่หลายจุดในตัวเรือนพลาสติกแบบกล่องขนาดกะทัดรัดเพียงตัวเดียว ใช้สำหรับการจ่ายพลังงานและข้อมูลในโครงรางแบบตรงหรือแบบโค้ง ใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รางทองแดงแบบไม่มีฉนวน

ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หนักหน่วงในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง

ข้อมูลเพิ่มเติม