อุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริง

อุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริงจาก Conductix-Wampflerนั้น สามารถนำไปใช้ในการม้วนสายไฟแบบอัตโนมัติบนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ในการยกและการจัดการวัสดุอื่น ๆ เช่น ปั้นจั่นท่าเรือ อุปกรณ์หนีบยกหรือคีบ อุปกรณ์แม่เหล็ก ลิฟท์และกระเช้างานก่อสร้าง เครื่องจักร ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ได้ รถรางขนส่ง หรือระบบทำความสะอาด

โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องจักรเหล่านี้มักจะใช้ระบบรางและมีการใช้งานตามเส้นตรงในแนวนอนหรือแนวตั้ง สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริงนั้น ทาง Conductix-Wampfler จึงเสนอสายไฟม้วนแบบหลากหลายเพื่อใช้ในการส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันตํ่าและสัญญาณควบคุม ไปยังเครื่องจักรแบบเคลื่อนที่ได้

การดาวน์โหลด

Spring Reels SR
Spring Reels SR

Catalog

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart


Maintenance Bulletin BEF Spring Cable and Hose Reels
Maintenance Bulletin BEF Spring Cable and Hose Reels

Maintenance Bulletin

Periodic Check of the Flange / Slipring and Shaft Attachment

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart


Spring Driven Reels SR Range
Spring Driven Reels SR Range

Maintenance Bulletin

Replacement of Cassettes / Reversal of the Winding Direction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cartอุปกรณ์ม้วนสายไฟชนิดอ่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์ม้วนสายไฟชนิดอ่อนจาก Conductix-Wampflerนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำหรับการจ่ายพลังงานไปยังเครื่องมือกลไกอิเล็กทรอนิกส์ในสถานีงานและการใช้งานภาคอุตสาหกรรม โดยที่ตัวสายไฟนั้นจะไม่เกะกะบนชั้นการผลิต ซึ่งนำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยในองค์กร รวมไปถึงการยืดอายุการใช้งานของสายไฟ ดังนั้นทาง Conductix-Wampfler จึงขอเสนออุปกรณ์ม้วนสายไฟชนิดอ่อน จากขนาด 2 x 1 มม.² พร้อมความยาวการจ่าย 7 เมตร หรือขนาด 8 x 1.5 มม.² และความยาวการจ่าย 30 เมตร ไปจนถึงอุปกรณ์ม้วนที่เหมาะสำหรับระบบสายรถบรรทุกถัง ซึ่งมีขนาด 1x16 มม.² และความยาวการจ่าย 15 เมตร

การดาวน์โหลด


อุปกรณ์ม้วนสายฉีดแบบสปริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์ม้วนสายฉีดแบบสปริงจาก Conductix-Wampflerนั้น ใช้สำหรับการม้วนเก็บสายฉีดอัตโนมัติเพื่อการถ่ายโอนองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นของเหลวหรือทางอากาศ ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่หลากหลายชนิด ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การผลิตแบบเคลื่อนที่ได้ รถปั้นจั่น ระบบการระบายหรือทำความสะอาด

เครื่องจักรเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ระบบรางและใช้งานตามเส้นตรงในแนวนอนหรือแนวตั้ง มีโครงหมุนแบบช่องเดี่ยว/หลายช่องที่สามารถใช้เพื่อการส่งผ่านอากาศ นํ้า และนํ้ามันไฮดรอลิก โดยแรงดันสูงสุดสำหรับโครงหมุนคือ บาร์300 

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถสั่งได้ตามความต้องการเพื่อใช้ในการทำงานตามความประสงค์ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ม้วนสายฉีดแบบคู่สำหรับแขนเอียงหรือบูมกระดกระบบไฮดรอลิก

การดาวน์โหลด


อุปกรณ์ม้วนสายฉีด

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์ม้วนสายฉีดจาก Conductix-Wampflerนั้น สามารถใช้งานได้กับสายฉีดสำหรับอากาศอัด นํ้า ก๊าซ ออกซิเจน ไฮดรอลิก ปิโตรเลียม นํ้ามัน หรือจาระบี และยังสามารถใช้ในจุดงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการเคลื่อนที่ของล้อยาง หรือบริเวณที่มีการดึงและจัดเก็บท่อ อุปกรณ์ม้วนสายฉีดแบบต่าง ๆ ของเรานั้นเหมาะสำหรับการใช้งานเกือบทุกประเภท นอกจากนี้ยังยกระดับการผลิต ไปจนถึงความปลอดภัยในขณะทำงาน โดยที่ตัวสายฉีดนั้นจะถูกเก็บให้ห่างออกจากบริเวณชั้นการผลิต

การดาวน์โหลด

Order number 040449-
Order number 040449-

Operating Instruction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart


Order number 040450-
Order number 040450-

Operating Instruction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart


Order number 040460-
Order number 040460-

Operating Instruction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart


Order number 040480-, 040483-
Order number 040480-, 040483-

Operating Instruction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart