ผู้ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Peter Thomas
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +6 011 2382 9663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Peter Thomas

การจัดการการตลาด

Chim Ting Liang
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำพื้นที่ (เครนเหนือศรีษะ)
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +6 012 365 5110
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Chim Ting Liang

Raymond Howe
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำพื้นที่ (ยกขนตู้สินค้า)
โทรศัพท์: +65 6329 6405
โทรศัพท์มือถือ: +65 93661021
โทรสาร: +65 6329 9699

Raymond Howe

ฝ่ายขาย - เฉพาะประเทศ...

George Loh
มาเลเซีย - ตัวแทนฝ่ายขายอาวุโส
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +6 012 217 2959
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

George Loh

Tan Loke-Ping
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายขายลูกค้าองค์กรใหญ่
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +60 12 326 6713
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Tan-Loke Ping

Nguyen Thanh Hanh
เวียดนาม - ผู้จัดการประจำภูมิภาค
โทรศัพท์มือถือ: + 84 902 832 998
โทรสาร: +84 4 35378733

Than Hanh Nguyen

Ashley Tan
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ฝ่ายขายภายใน
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Ashley Tan

Nur Fadhilah Binti Rosli
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ฝ่ายขายและประสานงานสื่อสังคมออนไลน์ในร่ม
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Nur Fadhilah Binti Rosli

Tracy Leong
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - วิศวกรฝ่ายขายภายใน
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Tracy Leong

Nguyen Thi Ngoc
เวียดนาม - ผู้ช่วยฝ่ายขาย
โทรศัพท์: +84 9 0283 2355

Nguyen Thi Ngoc

ฝ่ายบริการ

Sudhesh Tanaratnam
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
โทรศัพท์: +6 (07) 507 1016
โทรศัพท์มือถือ: +60 19 226 8740
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Sudhesh Tanaratnam

Nasrul Jamaludin
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (หัวหน้าทีม)
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +6 013 4572432 / +6 012 3644480
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Nasrul Jamaludin

Anis Sahari
หัวหน้าทีม - ฝ่ายซ่อมบำรุงพื้นที่ปฎิบัติงานเครนแบบอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์: +6 (07) 507 1016
โทรศัพท์มือถือ: +6 019 2268 236
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Anis Sahari

Hafiz Wazir
หัวหน้าทีม - ฝ่ายซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและซ่อมบำรุงจากอุบัติเหตุ
โทรศัพท์: +6 (07) 507 1016
โทรศัพท์มือถือ: +6 019 226 8270
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Hafiz Wazir

การบัญชีและการเงิน

Shou Yoke Tung
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Shou Yoke Tung

Joni Heng
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้บริหารบัญชีอาวุโส
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662
อีเมล: joni.heng@conductix.com

Joni Heng

Wei Wei Wan
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้บริหารบัญชีอาวุโส
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Wan Wei Wei

ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์

Ching-Ching Lim
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้จัดการฝ่ายธุรการ - ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Ching-Ching Lim

Fiona Chin
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Fiona Chin