ผู้ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Peter Thomas
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้จัดการทั่วไป
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +6 011 2382 9663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Peter Thomas

ฝ่ายขาย - เฉพาะประเทศ...

George Loh
มาเลเซีย - ตัวแทนฝ่ายขายอาวุโส
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +6 012 217 2959
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | George Loh

Chim Ting Liang
มาเลเซีย - ตัวแทนขาย
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +6 012 365 5110
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Chim Ting Liang

Tan Loke-Ping
ไทย - ตัวแทนฝ่ายขายอาวุโส
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +6 012 3133 218
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Tan Loke-Ping

Nguyen Thanh Hanh
เวียดนาม - ตัวแทนฝ่ายขาย
โทรศัพท์มือถือ: + 84 902 832 998
โทรสาร: +84 4 35378733

Conductix-Wampfler | Nguyen Thanh Hanh

Aris Chrisbyantara
Indonesia – Technical Adviser
โทรศัพท์: +62 21 7511 940
โทรศัพท์มือถือ: +62 812 933 9210

Aris Chrisbyantara

Rikesh Supra
สิงคโปร์ - ตัวแทนฝ่ายขาย
โทรศัพท์: +65 6329 6405
โทรศัพท์มือถือ: +65 9322 7752
โทรสาร: +65 6329 9699

Rikesh Supra

Ashley Tan
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ฝ่ายขายภายใน
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Ashley Tan

Nur Fadhilah Binti Rosli
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้ประสานงานฝ่ายขายในอาคาร
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Fadhilah-Rosli

Nguyen Thi Ngoc
เวียดนาม - ผู้ช่วยฝ่ายขาย
โทรศัพท์: +84 9 0283 2355

Thi Ngoc Nguyen

ผู้เชี่ยวชาญโครงการ

Raymond Howe
ผู้จัดการโครงการ
โทรศัพท์: +65 6329 6405
โทรศัพท์มือถือ: +65 93661021
โทรสาร: +65 6329 9699

Raymond-Howe.jpg

ฝ่ายบริการ

Matti Talala
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค & บัญชีที่สำคัญ - เอเชียแปซิฟิก
โทรศัพท์: +65 6329 6405
โทรศัพท์มือถือ: +65 9071 2444
โทรสาร: +65 6329 9699

Matti-Talala.jpg

Nasrul Jamaludin
หัวหน้าทีม - บริการ E-RTG
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรศัพท์มือถือ: +6 013 4572432 / +6 012 3644480
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Nasrul Jamaludin

การบัญชีและการเงิน

Shou Yoke Tung
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Shou Yoke

Lim Ruey
ผู้บริหารบัญชีลูกค้า
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662
อีเมล: Lim.Ruey@conductix.com

Conductix-Wampfler | Lim Ruey

Joni Heng
ผู้บริหารบัญชีลูกค้า
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662
อีเมล: joni.heng@conductix.com

Joni Heng

ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์

Ching-Ching Lim
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้จัดการฝ่ายธุรการ - ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Ching Ching Lim

Fiona Chin
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์
โทรศัพท์: +6 (03) 788 78 663
โทรสาร: +6 (03) 788 78 662

Fiona Chin