บริการต่างๆ

คุณมีความกังวลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณหรือไม่

ทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์ของเราสามารถให้บริการด้านการสนับสนุนแก่คุณได้อย่างครบวงจร

Conductix-Wampfler ให้บริการด้านการสนับสนุนอย่างครบวงจร เราสามารถช่วยท่านด้วยการให้ปรึกษาทางวิศวกรรมเบื้องต้น การดูแลด้านการติดตั้งบริเวณหน้างาน การติดตั้งทั้งระบบ การทดสอบระบบ การฝึกอบรม การตรวจสอบ / การบำรุงรักษา และจัดหาอะไหล่ เป้าหมายของเราคือการทำให้ลูกค้าของเรานั้นได้รับความพึงพอใจสูงสุดกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา พร้อมทั้งสนับสนุนลูกค้าของเราในทุกๆ ระยะของโครงการใหม่ รวมไปถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

Installation - Service - Conductix-Wampfler
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง  Show
Commissioning - Service - Conductix-Wampfler
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบระบบ  Show
Inspection / Preventive Maintenance - Service - Conductix-Wampfler
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ / การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  Show

Training - Service - Conductix-Wampfler
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม  Show
Global Support & Repair - Service - Conductix-Wampfler
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนและซ่อมบำรุงทั่วโลก  Show
Retrofit / Refurbishment-Modernization - Service - Conductix-Wampfler
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเพิ่มเติม  Show

Maintenance Agreements - Service - Conductix-Wampfler
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาการบำรุงรักษา  Show
Spare and Repair Parts - Service - Conductix-Wampfler
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่และชิ้นส่วนซ่อม  Show