LASSTEC - ระบบชั่งน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์

ระบบตรวจจับน้ำหนักแบบตัวล็อคบิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อชั่งน้ำหนักตัวล็อคบิดที่ถูกใช้งานในแต่ละครั้งของตัวแผ่น้ำหนักในโหมดยกเดี่ยวและยกคู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เซนเซอร์แต่ละตัวจะชั่งน้ำหนักโหลดของตัวล็อกบิด ซึ่งจะส่งไปยังหน่วยประมวลผลข้อมูลกลางหลังจากที่ข้อมูลถูกส่งไปยังเครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถที่สามารถสั่งการได้ (PLC) และระบบปฏิบัติการสถานีขนส่ง (TOS)ของตัวปั้นจั่น

นอกจากนี้ ระบบยังมีสัญญาณต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยให้สามารถตรวจสอบตัวล็อกบิดและรอบอายุการใช้งานของตัวแผ่น้ำหนัก

LASSTEC 


คุณสามารถใช้ LASSTEC - การตรวจจับโหลดตัวล็อกบิด/การชั่งน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์ และระบบความปลอดภัยในการใช้งานเพื่อ:

  • ชั่งน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์อย่างแม่นยำในโหมดยกเดี่ยวและยกคู่ โดยไม่รบกวนรอบโหลดของปั้นจั่น
  • กำหนดความเยื้องศูนย์กลางของโหลดในโหมดยกเดี่ยว ยกคู่ และการใช้งานปั้นจั่นท่าเรือแบบเคลื่อนที่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งานตัวล็อกบิดทั้งหมดในขณะที่ทำการยกตู้คอนเทนเนอร์
  • ป้องกันไม่ให้มีการยกหากมุมใดมึมหนึ่งของตู้คอนเทนเนอร์ยังคงล็อกอยู่กับชั้นตู้บนเรือ
  • ตรวจจับโหลดที่มีปัญหาได้ทันที
  • ตรวจจับและป้องกันอุบัติเหตุจากการยกของรถพ่วงที่ยังคงเชื่อมต่อกับตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการใช้งานในลานวางตู้คอนเทนเนอร์
  • ตรวจสอบและบันทึกรอบโหลดตัวล็อกบิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระยะห่างในการวางได้ดียิ่งขึ้น
  • จัดหาการจัดการของตัวแผ่น้ำหนักและอายุการใช้งานของปั้นจั่น รวมถึงการติดตามในสถานการณ์ที่มีการโหลดน้ำหนักเกิน

การดาวน์โหลด