การส่งผ่านพลังงานด้วยระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า

การส่งผ่านพลังงานด้วยการเหนี่ยวนำไฟฟ้า (IPT) สร้างความเป็นไปได้ให้กับนักออกแบบที่ต้องการระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ โดย IPTนั้น คือระบบการส่งผ่านพลังงานแบบไร้สัมผัสขนาดใหญ่ระบบแรก ที่ปฏิวัติแนวทางในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรเคลื่อนที่ โดยทาง Conductix-Wampflerนั้น ได้บรรลุถึงขีดสุดของเทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้า โดยอ้างอิงจากความรู้พื้นฐานในการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและทำการพัฒนาต่อไปอีกขั้นเพื่อตอบสนองในทุกความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่

การส่งผ่านพลังงานด้วยระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าด้วย IPT - สำหรับราง

 • ไร้การสึกหรอและฉีกขาดของกลไก จึงไม่ต้องมีการบำรุงรักษา
 • มีความคงทนเชิงกลไกในระดับกว้างและไม่มีชิ้นส่วนชนิดเคลื่อนไหว จึงทำให้เดินทางได้ด้วยความเร็วสูงสุด และโอนย้ายโดยง่ายโดยปรับที่สวิตช์ ฯลฯ
 • ไม่มีพื้นผิวสัมผัสที่เป็นไฟฟ้าทำให้ใช้งานระบบในสภาพแวดล้อมที่หนักยิ่งขึ้นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งผ่านพลังงานด้วยระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า IPT - สำหรับพื้น

 • สามารถติดตั้งได้อย่างไร้สิ่งกีดขวาง โดยที่ยานพาหนะคันอื่นสามารถข้ามผ่านได้
 • ในขณะที่มีการใช้งาน iDATนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ช่องเสียงนำทางที่มีราคาแพงและใช้งานไม่สะดวกอีกต่อไป
 • ไร้การสึกหรอและฉีกขาดของกลไก อีกทั้งยังไม่ต้องมีการบำรุงรักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • ป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสกับพื้นผิวของตัวสังกะสีโดยตรง ซึ่งทำให้สามารถใช้งานในสภาพที่หนักยิ่งขึ้นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ชาร์จไร้สาย 3.0 - การชาร์จแบตเตอรี่แบบใช้การเหนี่ยวนำ

 • เหมาะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่มีการพักเครื่องหรือใช้เครื่องอยู่ ซึ่งจะทำให้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์นั้นสามารถทำงานได้ในระยะที่ยาวนานมากขึ้น
 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายที่มาจากแนวคิดของการผสมผสานระหว่างการปราศจากการรบกวนและความยืดหยุ่นที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน
 • ช่วยลดโอกาสเกิดความเสื่อมของแบตเตอรี่ที่ติดมากับตัวเครื่อง ช่วยยืดอายุการใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่ใช้
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กหรือการสัมผัสใดๆ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในทุกสภาวะ
 • ไร้การสึกหรอของเครื่องจักรตรงบริเวณแผ่นยึดหรือตัวยึดต่างๆที่ต้องใช้การสัมผัส จึงทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตลอดการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ดังกล่าว (Total Cost of Ownership หรือ TCO)
 • นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องชาร์จไร้สายดังกล่าวในสภาวะที่ต้องมีการควบคุมพิเศษ เช่น โรงงานแบบระบบอัตโนมัติหรือโรงงานผลิตอาหารที่ต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  ซึ่งการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นย่อมเป็นผลมาจากการติดตั้งที่สมบูรณ์และเหมาะสม มากกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในบางครั้งเสียอีก
ข้อมูลเพิ่มเติม