Hệ thống cáp điện tràng hoa - Ray treo Chữ I

Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0314 S-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp dẹt hoặc tròn tải giữa được làm bằng nhựa dành cho những lựa chọn cáp nhẹ hơn. Con lăn nhựa dẫn hướng có cánh cho ứng dụng dầm chữ I đơn giản. Hai, ba và bốn con lăn. Những chiếc con lăn treo dẫn cáp này thường chạy trên cùng một dầm chữ I giống như một vật tiêu thụ chạy bằng điện.

Các ứng dụng chính

 • Máy nâng xích điện, ví dụ, trên cần cẩu xoay
 • Máy nâng di động
 • Cần cẩu tiêu chuẩn
 • Các hệ thống vận chuyển
 • Nguồn cấp điện và không khí cho máy móc

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa 1) [m/phút]: 50 [164 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa 1) [kg]: 20 [44,1 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 40 [1,57"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -20 ... +60 [-4° F đến 140° F]
 • Ứng Dụng: trong nhà / ngoài trời
 • Dầm chữ I: dầm cánh song song / cánh thon

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn

Tải xuống


Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0320 M-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp tròn hoặc dẹt nhỏ gọn tải giữa, được làm bằng thép mạ kẽm dành cho tốc độ và trọng lượng cáp trung bình.

Các ứng dụng chính

 • Cần trục tiêu chuẩn
 • Các hệ thống băng tải
 • Các thiết bị nâng chạy điện
 • Các hệ thống vận chuyển

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa 1) [m/phút]: 100 [328,1 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa 1) [kg]: 80 [176,4 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 40 [1,57"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -30 ... +80 [-22° F đến 176° F]
 • Ứng Dụng: trong nhà / ngoài trời
 • Dầm chữ I: dầm cánh song song / cánh thon

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn

Tải xuống


Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0325 M-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp tròn hoặc phẳng nhỏ gọn tải giữa, được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng dành cho các tải cơ học và tải động trung bình.

Các ứng dụng chính

 • Cần trục
 • Các ứng dụng băng tải
 • Máy nâng chạy điện

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa 1) [m/phút]: 120 [393,7 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa 1) [kg]: 125 [275,6 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 50 [1,97"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -30 ... +80 [-22° F đến 176° F]
 • Ứng Dụng: trong nhà / ngoài trời
 • Dầm chữ I: dầm cánh song song / cánh thon

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn

Tải xuống


Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0330 M-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp tròn hoặc dẹt nhanh nhất và chắc nhất của M-Line. Được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng dành cho tốc độ trung bình và tải trọng cao hơn với hệ thống treo bốn điểm.

Các ứng dụng chính

 • Cần trục
 • Các hệ thống băng tải
 • Máy nâng chạy điện
 • Các hệ thống vận chuyển

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa 1) [m/phút]: 150 [492,1 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa 1) [kg]: 200 [440,9 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 63 [2,48"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -30 ... +80 [-22° F đến 176° F]
 • Ứng Dụng: trong nhà / ngoài trời
 • Dầm chữ I: dầm cánh song song / cánh thon

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn

Tải xuống


Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0350 L-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp có giá cáp tải bên một hoặc nhiều lớp cho cáp dẹt. Phù hợp với các tải cơ học và tải động trung bình bao gồm hoạt động tịnh tiến bên với các lực bên. Cũng phù hợp với các chu kỳ làm việc ngắn và tốc độ cao.

Các ứng dụng chính

 • Cần trục
 • Giàn cần cẩu
 • Cần cẩu xếp chồng (RMG, RTG)
 • Cần cẩu đổ thép nung
 • Thiết bị rải liệu & đánh đống
 • Các hệ thống băng tải
 • Các hệ thống vận chuyển

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa 1) [m/phút]: 160 [524,9 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa 1) [kg]: 350 [771,6 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 50/63/80/100 [1,97"/2,48"/3,15"/3,94"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -30 ... +80 [-22° F đến 176° F]
 • Ứng Dụng: trong nhà / ngoài trời
 • Dầm chữ I: dầm cánh song song / cánh thon

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn

Tải xuống


Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0360L-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp có giá cáp tải bên một hoặc nhiều lớp cho cáp tròn. Phù hợp với các tải cơ học và tải động trung bình bao gồm hoạt động tịnh tiến bên với các lực bên. Cũng phù hợp với các chu kỳ làm việc ngắn và tốc độ cao.

Các ứng dụng chính

 • Cần cẩu xử lý phế liệu và đổ thép nung trong các nhà máy thép
 • Cần cẩu xếp dỡ container STS
 • Cần cẩu xử lý phế liệu công suất lớn trong các nhà máy thép
 • Các hệ thống băng tải tốc độ cao

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa1) [m/phút]: 160 [524,9 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa 1) [kg]: 500 [1102 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 50/63/80/100/112/125 [1,97"/2,48"/3,15"/3,94"/4,41"/4,92"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -30 ... +80 [-22° F đến 176° F]
 • Ứng dụng: chịu thời tiết trong nhà / ngoài trời / biển
 • Dầm chữ I: dầm cánh song song / cánh thon

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn

Tải xuống


Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0364 L-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp có giá cáp tải bên một lớp và được gia cố cho cáp tròn. Phù hợp với các tải cơ học và tải động trung bình bao gồm hoạt động tịnh tiến bên với các lực bên. Cũng phù hợp với các chu kỳ làm việc ngắn và tốc độ cao.

Các ứng dụng chính

 • Dành cho cần cẩu xếp dỡ container STS có con lăn treo chính và con lăn treo kiểu xích được dẫn động bằng cáp. Con lăn treo kiểu xích và hệ thống điện sâu đo cần được kết nối với nhau bằng việc bổ sung thêm con lăn treo kéo xe.
 • Trang bị bổ sung và điều chỉnh trên các cần cẩu hoạt động chậm hơn.

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa 1) [m/phút]: 180 [590,5 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa 1) [kg]: 125 [275,58 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 100/112 [3,94" và 4,41"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -30 ... +80 [-22° F đến 176° F]
 • Ứng dụng: chịu thời tiết trong nhà / ngoài trời / biển
 • Dầm chữ I: dầm cánh song song / cánh thon

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn

Tải xuống


Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0366 XL-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp tốc độ cao có các giá cáp tải bên một lớp cho cáp tròn. Phù hợp với các tải cơ học và tải động tối đa bao gồm các hoạt động tịnh tiến bên với các lực bên mạnh. Cũng phù hợp với các chu kỳ làm việc ngắn và tốc độ làm việc cao. Dành cho tốc độ cao, kết hợp với một con lăn treo dẫn cáp gắn động cơ.

Các ứng dụng chính

 • Cần cẩu xếp dỡ container có con lăn treo chính được dẫn động bằng cáp
 • Cần cẩu đổ thép nung
 • Cần cẩu gàu ngoạm công suất lớn
 • Các hệ thống băng tải tốc độ cao

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa1) 2) [m/phút]: 300 [984,25 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa1) [kg]: 350 [771,62 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 112/125 [4,41" và 4,92"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -30 ... +50 [-22° F đến 122° F]
 • Ứng dụng: chịu thời tiết trong nhà / ngoài trời / biển
 • Dầm chữ I: dầm cánh song song / cánh thon

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn 2) cùng với con lăn treo gắn động cơ

Tải xuống


Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0375 XL-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp với vòng nâng cáp tải bên nhiều lớp cho cáp tròn. Phù hợp với các tải cơ học và tải động tối đa bao gồm các hoạt động tịnh tiến bên và các lực bên mạnh. Phù hợp với các chu kỳ làm việc ngắn và tốc độ cao – có thể kết hợp với con lăn treo dẫn cáp có động cơ.

Các ứng dụng chính

 • Cần cẩu xếp dỡ container STS
 • Cần cẩu xử lý phế liệu và đổ thép nung trong các nhà máy thép
 • Các hệ thống băng tải tốc độ cao
 • Các hệ thống vận chuyển

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa1) 2) [m/phút]: 300 [984,25 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa1) [kg]: 800 [1763,7 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 125/160 [4,92" và 6,3"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -30 ... +50 [-22° F đến 122° F]
 • Ứng dụng: chịu thời tiết trong nhà / ngoài trời / biển
 • Dầm chữ I: dầm cánh song song

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn 2) cùng với các con lăn treo gắn động cơ

Tải xuống


Hệ thống cáp điện tràng hoa - Series 0380 / 0385 XL-Line

Thông tin bổ sung

Con lăn treo dẫn cáp gắn động cơ sử dụng treo cáp tròn với công nghệ AC hoặc DC. Tùy thuộc vào tải trọng và tốc độ để lựa chọn con lăn treo cáp có kèm động cơ truyền động nhỏ gọn được cấp bằng sáng chế (Series 0380) hay động cơ truyền động bánh răng (Series 0385). Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm các con lăn treo cáp gắn động cơ điều khiển biến tần để tối ưu hóa chuyển động và các con lăn treo cáp Series 0365 và 0375

Các ứng dụng chính

 • Cẩu container STS tốc độ cao -  tất cả các hạng Panamax
 • Các cầu trục chuyên dụng
 • Các cẩu xử lý phế liệu và đổ thép nung trong các nhà máy thép
 • Hệ thống băng tải tốc độ cao
 • Các hệ thống vận chuyển

Những yêu cầu đối với các hệ thống ngày nay, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý container, thường vượt quá giới hạn vật lý của những hệ thống thông thường khi nói đến vấn đề tốc độ, sự tăng tốc và trọng lượng cáp tải lớn. Ứng dụng của con lăn treo dẫn cáp gắn động cơ trong việc kết hợp với con lăn treo dẫn cáp không gắn động cơ giúp kiểm soát tăng tốc và giảm tốc một cách tốt nhất. Sự đồng bộ hóa cho phép tăng tốc độ di chuyển của toàn bộ hệ thống lên rất cao. Ngoài ra, còn giúp giảm đáng kể sự hao mòn cũng như công tác bảo trì hệ thống, tăng khả năng sẵn có của các cơ sở vật chất hoàn thiện và tối thiểu hóa tổng chi chí. 

Dữ liệu sản phẩm

 • Tốc độ chuyển dời tối đa 1) [m/phút]: 300 [984,25 ft/phút]
 • Khả năng chịu tải/con lăn treo tối đa 1) [kg]: 800 [1763,7 lb]
 • Đường kính con lăn chính [mm]: 125/160 [4,92" và 6,3"]
 • Nhiệt độ xung quanh [°C]: -30 ... +80 [-22° F đến 176° F]
 • Ứng dụng: chịu thời tiết trong nhà / ngoài trời / biển
 • Xà chữ I: mặt bích song song

1) tùy thuộc vào kích thước con lăn/ vật liệu con lăn

Tải xuống