ลูกล้อจับสายไฟคานไอบีม

S-Line รุ่น 0314

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟแบบกลมหรือแบบแบนที่มีจุดรับน้ำหนักอยู่กึ่งกลางนั้นผลิตจากพลาสติกที่ใช้สำหรับสายไฟที่มีขนาดเบา นอกจากนี้ยังมีลูกกลิ้งที่ใช้ประคองคานด้วยหน้าแปลนผลิตจากพลาสติกสำหรับใช้งานกับคานไอบีมแบบทั่วไป ตัวลูกกลิ้งประคองคานมีให้เลือกทั้งสอง สาม และสี่ล้อ โดยที่ในขณะทำงานนั้น เครื่องกักเก็บและจ่ายพลังงานจะปล่อยพลังงานให้แก่ลูกล้อจับสายไฟ เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่บนรางไอบีมได้ภายในรางเดียวกัน โดยที่ไม่ต้องติดตั้งรางเพิ่ม

การใช้งานหลัก

 • เครื่องยกแบบโซ่ไฟฟ้า เช่น ปั้นจั่นแขนหมุน
 • เครื่องยกแบบเคลื่อนที่
 • ปั้นจั่นมาตรฐาน
 • ระบบขนส่ง
 • การจ่ายไฟฟ้าและอากาศสำหรับเครื่องจักร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด 1) [ม./นาที]: 50 [164 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการรับน้ำหนักของลูกล้อที่สูงสุด1) [กก.]: 20 [44.1 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อหลัก [มม.]: 40 [1.57 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -20 ... +60 [-4 °F ถึง 140 °F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน/หน้าแปลนแบบค่อย ๆ เรียวลง

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกล้อ/วัสดุของลูกล้อ

การดาวน์โหลด


M-Line รุ่น 0320

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟแบบกลมหรือแบบแบนที่มีโหลดศูนย์กลางขนาดกะทัดรัด ผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์ชุบร้อนที่ใช้กับสายไฟที่มีน้ำหนักและความเร็วปานกลาง

การใช้งานหลัก

 • สะพานปั้นจั่นแบบมาตรฐาน
 • ระบบลำเลียง
 • อุปกรณ์เครื่องยกแบบไฟฟ้า
 • ระบบขนส่ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 1) [ม./นาที]: 100 [328.1 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการโหลด/นำหนักที่ลูกล้อรับได้สูงสุด 1) [กก.]: 80 [176.4 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกล้อหลัก [มม.]: 40 [1.57 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -30 ... +80 [-22 °F ถึง 176 °F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน/หน้าแปลนแบบค่อย ๆ เรียวลง

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนหมุน/วัสดุส่วนหมุน

การดาวน์โหลด


M-Line รุ่น 0325

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟแบบกลมหรือแบบแบนที่มีโหลดศูนย์กลางขนาดกะทัดรัด ผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์ชุบร้อน สำหรับใช้ในการโหลดทางกล (แมคคานิกส์) และโหลดพลวัตร (ไดนามิก)แบบปานกลาง

การใช้งานหลัก

 • สะพานปั้นจั่น
 • การใช้งานลำเลียง
 • เครื่องยกแบบไฟฟ้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 1) [ม./นาที]: 120 [393.7 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการโหลด/น้ำหนักที่ลูกล้อรับได้สูงสุด 1) [กก.]: 125 [275.6 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกล้อหลัก [มม.]: 50 [1.97 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -30 ... +80 [-22 °F ถึง 176 °F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน/หน้าแปลนแบบค่อย ๆ เรียวลง

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนหมุน/วัสดุส่วนหมุน

การดาวน์โหลด


M-Line รุ่น 0330

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟแบบกลมหรือแบบแบนที่เร็วและแข็งแรงที่สุดของ M-Line ผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์ชุบร้อน เพื่อให้มีความเร็วที่เสถียรและสามารถโหลดได้มากขึ้นด้วยการยึดแบบสี่จุด

การใช้งานหลัก

 • สะพานปั้นจั่น
 • ระบบลำเลียง
 • เครื่องยกไฟฟ้า
 • ระบบขนส่ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 1) [ม./นาที]: 150 [492.1 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการโหลด/น้ำหนักที่ลูกล้อรับได้สูงสุด1) [กก.]: 200 [440.9 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหมุนหลัก [มม.]: 63 [2.48 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -30 ... +80 [-22 °F ถึง 176 °F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน/หน้าแปลนแบบค่อย ๆ เรียวลง

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนหมุน/วัสดุส่วนหมุน

การดาวน์โหลด


รุ่น L-Line 0350

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟที่มาพร้อมกับตัวประคองสายเคเบิลแบบโหลดด้านข้างหลายชั้นหรือชั้นเดียว สำหรับสายไฟแบบแบน เหมาะสำหรับใช้ในการโหลดทางกล (แมคคานิกส์)และโหลดพลวัตร(ไดนามิก)แบบปานกลาง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในแนวขวางที่ใช้แรงจากด้านข้าง รวมถึงรอบการทำงานที่สั้นและใช้ความเร็วสูง

การใช้งานหลัก

 • สะพานปั้นจั่น
 • ปั้นจั่นขาสูง
 • ปั้นจั่นจัดเก็บสินค้า (RMG, RTG)
 • ปั้นจั่นกระบวย
 • อุปกรณ์กองเก็บวัสดุและตักวัสดุกลับไปใช้ในตัวเดียวกัน
 • ระบบลำเลียง
 • ระบบขนส่ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด 1) [ม./นาที]: 160 [524.9 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการโหลด/น้ำหนักที่ลูกล้อรับได้สูงสุด1) [กก.]: 350 [771.6 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกล้อหลัก [มม.]: 50/63/80/100 [1.97/2.48/3.15/3.94 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -30 ... +80 [-22 °F ถึง 176 °F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน/หน้าแปลนแบบค่อย ๆ เรียวลง

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนหมุน/วัสดุส่วนหมุน

การดาวน์โหลด


รุ่น L-Line 0360

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟที่มาพร้อมกับตัวประคองสายไฟแบบโหลดด้านข้างหลายชั้นหรือชั้นเดียว สำหรับสายไฟแบบกลม เหมาะสำหรับใช้ในการโหลดทางกล (แมคคานิกส์) และโหลดพลวัตร (ไดนามิก)แบบปานกลาง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในแนวขวางที่ใช้แรงจากด้านข้าง รวมถึงรอบการทำงานที่สั้นและใช้ความเร็วสูง

การใช้งานหลัก

 • ปั้นจั่นคีบเศษวัตถุและปั้นจั่นกระบวยในโรงเหล็ก
 • ปั้นจั่นหน้าท่า STS
 • ปั้นจั่นคีบเศษวัตถุในโรงเหล็กสำหรับงานหนัก
 • ระบบลำเลียงความเร็วสูง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด1) [ม./นาที]: 160 [524.9 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการโหลด/น้ำหนักที่ลูกล้อรับได้สูงสุด1) [กก.]: 500 [1,102 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกล้อหลัก [มม.]: 50/63/80/100/112/125 [1.97/2.48/3.15/3.94/4.41/4.92 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -30 ... +80 [-22°F ถึง 176°F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง/สภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน/หน้าแปลนแบบค่อย ๆ เรียวลง

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนหมุน/วัสดุของส่วนหมุน

การดาวน์โหลด


รุ่น L-Line 0364

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟที่มาพร้อมกับตัวประคองสายไฟแบบโหลดด้านข้างชั้นเดียวพร้อมทั้งมีตัวเสริมความแข็งแรงที่ใช้รองรับสายไฟแบบกลม เหมาะสำหรับใช้ในการโหลดทางกล (แมคคานิกส์) และโหลดพลวัตร (ไดนามิก)แบบปานกลาง รวมถึงรอบการทำงานที่สั้นและใช้ความเร็วสูง

การใช้งานหลัก

 • สำหรับปั้นจั่นหน้าท่า STS ที่ใช้ลูกล้อหลักและลูกล้อเสริมที่ขับเคลื่อนด้วยสายสลิง หากต้องการติดตั้งลูกล้อจับสายไฟเพิ่มนั้น สามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อลูกล้อเสริมเข้ากับระบบสายไฟแบน
 • สามารถดัดแปลงและปรับแต่งปั้นจั่นที่มีการเคลื่อนที่ช้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 1) [ม./นาที]: 180 [590.5 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการโหลด/น้ำหนักที่ลูกล้อรับได้สูงสุด1) [กก.]: 125 [275.58 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกล้อหลัก [มม.]: 100/112 [3.94 และ 4.41 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -30 ... +80 [-22°F ถึง 176°F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง/สภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน/หน้าแปลนแบบค่อย ๆ เรียวลง

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนหมุน/วัสดุของส่วนหมุน

การดาวน์โหลด


รุ่น L-Line 0366

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟความเร็วสูงที่มาพร้อมกับตัวประคองสายเคเบิลแบบโหลดด้านข้างชั้นเดียวที่สามารถรองรับสายไฟแบบกลม เหมาะสำหรับใช้ในการโหลดทางกล (แมคคานิกส์) และโหลดพลวัตร (ไดนามิก)แบบสูงสุด รวมถึงการใช้งานแบบแนวขวางที่ใช้แรงจากด้านข้างที่ค่อนข้างหนัก รวมถึงรอบการทำงานที่สั้นและใช้ความเร็วสูง สำหรับการใช้งานในความเร็วสูงสุดนั้น ควรใช้งานร่วมกับลูกล้อจับสายไฟระบบมอเตอร์

การใช้งานหลัก

 • ปั้นจั่นตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ลูกล้อหลักในการขับเคลื่อนด้วยสายสลิง
 • ปั้นจั่นกระบวย
 • ปั้นจั่นหยิบหรือคีบจับวัตถุสำหรับงานหนัก
 • ระบบลำเลียงความเร็วสูง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด1) 2) [ม./นาที]: 300 [984.25 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการโหลด/น้ำหนักที่ลูกล้อรับได้สูงสุด1) [กก.]: 350 [771.62 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกล้อหลัก [มม.]: 112/125 [4.41 และ 4.92 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -30 ... +50 [-22°F ถึง 122°F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง/สภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน/แบบค่อย ๆ เรียวลง

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนหมุน/วัสดุของส่วนหมุน 2) ใช้งานร่วมกับส่วนหมุนแบบมอเตอร์

การดาวน์โหลด


XL-Line รุ่น 0375

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟที่มาพร้อมกับตัวประคองสายไฟแบบโหลดด้านข้างหลายชั้นสำหรับสายไฟแบบกลม เหมาะสำหรับใช้ในการโหลดทางกล (แมคคานิกส์) และโหลดพลวัตร (ไดนามิก)แบบสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในแนวขวางที่ใช้แรงจากด้านข้างอย่างหนัก รวมถึงรอบการทำงานที่สั้นและใช้ความเร็วสูง - สามารถใช้งานร่วมกับลูกล้อจับสายไฟแบบไฟฟ้า

การใช้งานหลัก

 • ปั้นจั่นหน้าท่า STS
 • ปั้นจั่นกระบวยและปั้นจั่นคีบเศษวัตถุในโรงเหล็ก
 • ระบบลำเลียงความเร็วสูง
 • ระบบขนส่ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด1) 2) [ม./นาที]: 300 [984.25 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการโหลด/น้ำหนักที่ลูกล้อรับได้สูงสุด1) [กก.]: 800 [1,763.7 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกล้อหลัก [มม.]: 125/160 [4.92 และ 6.3 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -30 ... +50 [-22° F ถึง 122° F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง/สภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนหมุน/วัสดุส่วนหมุน 2) ร่วมกับลูกล้อแบบมอเตอร์

การดาวน์โหลด


XL-Line รุ่น 0380 / 0385

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกล้อจับสายไฟแบบมอเตอร์สำหรับสายไฟแบบกลมแบนพร้อมเทคโนโลยีไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนขนาดกะทัดรัดที่ผ่านการจดสิทธิบัตร (โปรแกรม 0385) หรือมอเตอร์แบบเฟือง (โปรแกรม 0385)ให้เลือกใช้ได้ตามระดับความเร็วและขนาดการโหลด ตัวระบบทั้งหมดประกอบด้วยลูกล้อจับสายไฟแบบมอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมการแปลงค่าความถี่สำหรับการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมที่สุดและสำหรับลูกล้อจับสายไฟจากโปรแกรม 0365 และ 0375

 • ปั้นจั่นหน้าท่า STS ความเร็วสูงของรุ่น Panamax ทั้งหมด
 • สะพานปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบพิเศษ
 • ปั้นจั่นกระบวยและปั้นจั่นคีบเศษวัตถุในโรงเหล็ก
 • ระบบลำเลียงความเร็วสูง
 • ระบบขนส่ง

สำหรับข้อกำหนดของระบบในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการตู้คอนเทนเนอร์นั้น มักจะพบว่ามีข้อจำกัดทางกายภาพของตัวระบบแบบเดิมที่ทำงานเกินขีดจำกัดอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของความเร็ว ความเร่งและน้ำหนักของชุดสายไฟ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างลูกล้อจับสายไฟแบบมีและไม่มีมอเตอร์นั้น จะช่วยให้สามารถควบคุมการเพิ่มและลดอัตราเร่งได้ ซึ่งระบบนี้สามารถกำหนดเองได้โดยผู้ใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของระบบทั้งหมดที่ต้องใช้กำลังมหาศาล นอกจากนี้ยังทำให้การสึกหรอและงานซ่อมบำรุงของตั้วเครื่องนั้นมีจำนวนลดลง นำไปสู่ระบบการใช้งานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 1) [ม./นาที]: 300 [984.25 ฟุต/นาที]
 • ความสามารถในการโหลด/น้ำหนักที่ลูกล้อรับได้สูงสุด 1) [กก.]: 800 [1,763.7 ปอนด์]
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกล้อหลัก [มม.]: 125/160 [4.92 และ 6.3 นิ้ว]
 • อุณหภูมิแวดล้อม [°C]: -30 ... +80 [-22 °F ถึง 176 °F]
 • การใช้งาน: ในร่ม/กลางแจ้ง/สภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล
 • คานไอบีม: หน้าแปลนแบบขนาน

1) ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนหมุน/วัสดุส่วนหมุน

การดาวน์โหลด