การชาร์จแบบสัมผัส

การนำยานพาหนะแบบเคลื่อนที่ได้ไปเชื่อมต่อที่สถานีชาร์จเพื่อทำการชาร์จแบบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันนั้น การชาร์จแบบแยกส่วนหรือแบบโมดูลาร์ได้กลายเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการดำเนินงานของยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน เราจึงได้ใช้ความรู้ความชำนาญอย่างกว้างขวางในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าบริเวณอุตสาหกรรมที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อนำไปพัฒนาและเพื่อให้ได้วิธีต่างๆสำหรับใช้ในการชาร์จแบบสัมผัส
ด้วยเหตุนี้ ทางวิศวกรผู้ออกแบบของเราจึงได้ทำการพัฒนารูปแบบทางเลือกแบบต่างๆที่ใช้สำหรับการชาร์จแบบสัมผัสเพื่ออำนวยความสะดวกในการชาร์จพลังงานเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ

Nano

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์รุ่น “นาโน” ของเรานั้น ใช้ระบบการชาร์จแบบสัมผัสที่ใช้ตัวกักเก็บประจุไฟที่มีขนาดเล็กลงถึง 75% และมีฐานวางที่เล็กลงถึง 66% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นในตลาด
นาโนนั้นสามารถจุได้ถึง 20-300 แอมป์ และยังสามารถเพิ่มปริมาณการใช้งานได้มากกว่า 600 แอมป์
โดยผลิตภัณฑ์รุ่นนาโนของเราทุกชิ้นนั้นมีการออกแบบแบบมุมตัดหรือใช้การลบมุมเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและทนต่อการสึกหรอมากขึ้น
ตัวชาร์จแบบสัมผัสรุ่นนาโนนั้นมีขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้ (Modular Design) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่15 มิลลิเมตรทั้งในแกน x และแกน y
วิธีดังกล่าวถือได้ว่าเหมาะสมอย่างมากสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ถูกจำกัดเป็นพิเศษ

การใช้ที่ชาร์จแบบสัมผัสรุ่นนาโนกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ (AMR)

ผลิตภัณฑ์รุ่น “นาโน” ของเรานั้นจึงถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ดังนี้ (สำหรับกรณีที่พื้นที่การใช้งานนั้นมีจำกัด):

 • ใช้ในการผลิต
 • ใช้ในคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
 • ใช้ในรถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (AGV)
 • ใช้ในรถเข็นลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (AGC)
 • ใช้ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR)
 • ใช้ในรถรับ-ส่ง
 • ใช้ในเครื่องเล่นสวนสนุก
 • ใช้ในหุ่นยนต์บริการ
 • ใช้ในการตั้งค่าทางวิศวกรรมแบบกำหนดเอง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • การออกแบบนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน UL 2231-2 ที่เกี่ยวกับวงจรการจ่ายกระแสไฟให้กับยานยนต์ไฟฟ้า 
 • กระแสไฟฟ้ามีปริมาณความจุ 20-600 แอมป์ 
 • ใช้ได้กับระบบไฟฟ้าทั้งแบบ 1 เฟส และ 2 เฟส 
 • ค่าความคลาดเคลื่อน: 5 มิลลิเมตรสำหรับทั้งแกน x และแกน y และ 2 มิลลิเมตรสำหรับแกน z 
 • ค่าพลังงานไฟฟ้าสามารถใช้ได้สูงสุด 60 VDC หรือ 25 VAC 
 • มีตัวเลือกสำหรับการทดสอบนำร่องการชาร์จแบบสัมผัส

การดาวน์โหลด


Enduro+

ข้อมูลเพิ่มเติม

นวัตกรรมการชาร์จแบบสัมผัสของเราอย่าง “เอ็นดูโร่พลัส” นั้น ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่งที่ใช้กำลังกระแสไฟฟ้า 100-600 แอมป์เพื่อทำการชาร์จยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่
สิ่งที่คุณจะได้รับนอกเหนือจากการที่คุณใช้การชาร์จแบบสัมผัสของเรานั่นก็คือ คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ด้านการออกแบบมีความยืดหยุ่น ค่าความคลาดเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 15 มิลลิเมตรทั้งในระดับแกน x และแกน y อัตราการชาร์จที่สูงขึ้น และตัวแบ่งกระแสไฟฟ้า (shunt)ที่อยู่ในระหว่างการขอจดสิทธิบัตรซึ่งได้รับการทดสอบแล้วว่ามีรอบการใช้งานถึง 1 ล้านรอบแบบไร้กังวลใดๆ
เอ็นดูโร่พลัสสามารถตั้งค่าการใช้งานได้ทั้งหมด 3 แบบ คือแบบมาตรฐาน (100 แอมป์) แบบกว้าง (200 แอมป์) และแบบยาว (200 แอมป์)
แบบพิมพ์เขียวที่สามารถกำหนดค่าได้นั้นยังสามารถตั้งค่าได้ทั้งในเรื่องของการเคลื่อนที่และจุดปล่อยไฟฟ้า
ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งแบบทางเดียว แบบแกน z และแบบเคลื่อนที่สลับไปมา นอกจากนี้ตัวระบบแปลงแรงจากตัวเครื่องยนต์ (power take-off) ยังสามารถติดตั้งได้หลายบริเวณไม่ว่าจะเป็นด้านล่าง ด้านหลัง หรือด้านข้างของตัวเครื่อง

Enduro +

เอ็นดูโร่พลัส จึงถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายส่วนดังนี้: 

 • ใช้ในการผลิต
 • ใช้ในคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
 • ใช้ในรถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (AGV)
 • ใช้ในรถเข็นลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (AGC)
 • ใช้ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR)
 • ใช้ในรถรับ-ส่ง
 • ใช้ในเครื่องเล่นสวนสนุก
 • ใช้ในหุ่นยนต์บริการ
 • ใช้ในการตั้งค่าทางวิศวกรรมแบบกำหนดเอง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ใช้งานได้สูงสุดถึง 1 ล้านรอบ
 • มีค่าพลังงาน 100-600 แอมป์
 • ใช้ระบบโมดูลา (สามารถติดตั้ง/ต่อเติมได้เรื่อยๆ)
 • ค่าความคลาดเคลื่อน: 15 มิลลิเมตรสำหรับแกน x และแกน y
 • อัตราการชาร์จที่สูงขึ้น
 • ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบต่างๆเป็นไปตามมาตรฐาน UL 583
 • ใช้กระแสไฟได้สูงสุด 60 VDC ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระแบบ UL 583
 • ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้กระแสไฟได้ 150 VDC
 • สามารถใช้วิธีการทดสอบแบบนำร่องกับระบบสื่อสารของอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ (CAN bus)

การดาวน์โหลด