การติดตั้งเพิ่มเติม / การตบแต่งใหม่ - การทำให้ทันสมัย

หลังการใช้งานหลายปี ระบบจ่ายพลังงานและส่งผ่านข้อมูลย่อมต้องการการตบแต่งใหม่หรือเปลี่ยนทดแทนในที่สุด

การใช้ระบบปฏิบัติงานแบบเก่าเพื่อช่วยประหยัดทางเศรษฐกิจย่อมไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้งาน ดังนั้น การปรับปรุงระบบอาจฟังดูสมเหตุสมผลเสียมากกว่า

เนื่องจากเทคโนโลยีของเครื่องจักรก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบจ่ายพลังงานและส่งผ่านข้อมูลที่ใช้อยู่ปัจจุบันอาจไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอในอนาคต ซึ่งทำให้เกิดความต้องการในการปรับปรุงระบบหรือเปลี่ยนใหม่แทน

Retrofit / Refurbishment-Modernization - Service - Conductix-Wampfler

การทำให้ทันสมัยเพื่อให้รวดเร็วขึ้น สูงขึ้น และไกลขึ้น

เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติมากขึ้น และทำงานเร็วขึ้นกว่าในอดีต นำไปสู่ความจำเป็นในการใช้ระบบจ่ายพลังงานที่มีศักยภาพมากขึ้นและอัตราการส่งผ่านข้อมูลที่สูงขึ้นด้วย

ความต้องการขั้นสูงเหล่านี้อาจส่งผลให้จำเป็นต้องทดแทนระบบใหม่ Conductix-Wampfler มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อเป็นทางออกให้กับคุณและนำเสนอวิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้านเพื่อเติมเต็มความต้องการให้กับคุณ

ความเป็นไปได้ของการส่งผ่านข้อมูลยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาในปัจจุบันอย่าง แนวห่วงโซ่พลังงาน (energy guiding chains)อาจถูกแทนทีด้วยระบบรางทองแดงเพื่อให้ระบบการส่งผ่านข้อมูลมีคุณภาพสูงและตอบสนองอย่างทันที ระบบรางที่ดีขึ้นย่อมส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของคุณ

วิธีการใหม่นี้ย่อมต้องการรีลม้วนสายไฟแบบมอเตอร์สำหรับการใช้งานคู่กับสายใยแก้วนำแสงในการปรับปรุงระบบเพื่อตอบสนองกับความต้องการด้านการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ระบบหมดอายุ

หลังการใช้งานเป็นเวลาหลายทศวรรษ ย่อมจำเป็นต้องมีการทดสอบระบบจ่ายพลังงานและส่งผ่านข้อมูล เมื่อระบบทั้งหมดใกล้หมดอายุการทำงาน ความเสี่ยงในการหยุดทำงานย่อมเพิ่มขึ้นและผู้ใช้ควรเริ่มมองหาการปรับปรุงระบบแบบสมบูรณ์หรือการเปลี่ยนทดแทน

เราช่วยคุณได้อย่างไร

Conductix-Wampfler มีแพ็คเกจให้บริการในด้านของการสร้างขึ้นใหม่ การปรับปรุงระบบการทำงาน  ตลอดจนการทำให้มีความทันสมัยตามความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน การบริการนี้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของคุณ โดยเริ่มต้นจากการนำเสนอจวบจนถึงผลของการจัดหาระบบทดแทนโดยตรง เราให้บริการแบบเหมารวมที่เริ่มตั้งแต่การถอดประกอบ การกำจัดระบบเก่า การติดตั้ง และทดสอบการดำเนินของระบบใหม่

หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน/การทำให้ทันสมัย

โปรดเลือก หน้าการติดต่อสากล.