อุตสาหกรรมทั่วไป

Conductix-Wampfler offers Energy & Data Transmission Systems for several kind of industry

ระบบพลังงานและการส่งผ่านข้อมูลนั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในทุกส่วนของโรงงานผลิต ตลอดจนในอาคารสถาบันบางประเภท เช่น โรงเรียน และพิพิธภัณฑ์ โดยความจำเป็นดังกล่าวอาจนี้มีความหลากหลายนับตั้งแต่อุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบดึงกลับรุ่นง่ายๆ ไปจนถึงถึงระบบสถานีงานที่มีความซับซ้อน ซึ่งอุปกรณ์ม้วนสายไฟแบบสปริงนี้ จะมอบกำลังพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ไปยังพื้นที่การประกอบชิ้นส่วน พื้นที่กิจกรรมโรงเรียนพาณิชย์ พื้นที่ซ่อมยานยนต์ และพื้นที่การซ่อมบำรุงอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี การขนถ่ายตามหลักการยศาสตร์ (เออร์โกโนมิกส์) สำหรับเครื่องมือขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องมีสปริงเพื่อช่วยรับนํ้าหนัก โดยอุปกรณ์ม้วนสายไฟหรือ ระบบรางทองแดงจ่ายพลังงานจะสามารถส่งพลังงานไปยังเครื่องจักรบริการที่หลากหลาย เช่น ระบบแท่นล้างหน้าต่าง และเครื่องจักรอรรถประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้ รถบรรทุกและรถพ่วงนั้นยังมีความจำเป็นต้องใช้ระบบจัดการสายไฟ และท่อฉีดน้ำ เช่นเดี่ยวกับผู้ให้บริการในด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทภูมิทัศน์ สาธารณูปโภคไฟฟ้า ฯลฯ โดยอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้ามาตรฐานประเภทเหล่านี้มักจะถูกจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้า/อุตสาหกรรม และแค็ตตาล็อกที่ส่งให้ตามบ้านเรือน

ทาง Conductix-Wampfler เป็นผู้ผลิตสายไฟและอุปกรณ์ม้วนสายฉีดคุณภาพสูง รวมถึงการยก/ปรับสมดุล และอุปกรณ์ควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ซึ่งผลิตขึ้นและให้บริการภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 

อุปกรณ์ม้วนสายลานและสายไฟแบบสปริง

  • สายวัดหลากหลายชนิดและอุปกรณ์ม้วนสายไฟที่ผลิตภายในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี เช่นเดียวกับอุปกรณ์วัดขนาดลวดตัวนำไฟฟ้าแบบอเมริกา (AWG) ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เรายังมีการจัดวางโครงแบบทั่วไปพร้อมบริการและจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว!
  • มือจับอุปกรณ์ม้วนที่มีความยาวจาก 6 ม. (ประมาณ 20 ฟุต) ไปจนถึง 30 ม. (ประมาณ 100 ฟุต) และแบบอื่นๆมากมาย
  • ชุดต่อแหวนลื่นหรือสลิปริงคุณภาพสูงเพื่อใช้ในส่งผ่านกำลังไฟจากแหล่งกำเนิดไปยังกลุ่มสายไฟ

รอกสปริงแบบบาลานเซอร์ - เพื่อจัดการนํ้าหนักของเครื่องมือขนาดใหญ่


อุปกรณ์สถานีงาน