ระบบการจัดการตามหลักการยศาสตร์ (เออร์โกโนมิกส์)

บูมกระดกและสะพานอุปกรณ์

 • บูมกระดกแบบติดตั้งบนผนัง
 • บูมกระดกแบบติดตั้งบนเสา
 • สะพานสถานีงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนรองรับอุปกรณ์และอุปกรณ์ขนย้ายเครื่องมือ

 • ส่วนรองรับอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ขนย้ายเครื่องมือ
ข้อมูลเพิ่มเติม

รอกสปริงแบบรีแทรคเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รอกสปริงแบบรีแทรคเตอร์ ของ Conductix-Wampflerนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อให้แรงจากการดึงรั้งเพิ่มขึ้นอย่างนุ่มนวลในขณะที่สายไฟนั้นถูกคลี่ออก ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเครื่องมือที่แนบติดมากับตัวเครื่องนั้นจะถูกดึงกลับไปยังจุดเริ่มต้นภายหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานตัวรีแทรคเตอร์ จึงทำให้โต๊ะทำงานช่างนั้นมีความพร้อมในการรองรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นชิ้นต่อๆไปในรอบการทำงานใหม่ โดยแรงสปริงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะสามารถรองรับการทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

การดาวน์โหลด


รอกสปริงแบบบาลานเซอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รอกสปริงแบบบาลานเซอร์จาก Conductix-Wampflerนั้น มีลักษณะเฉพาะคือมีโรลม้วนสายไฟรูปกรวย ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าแรงดึงกลับจะมีความ "คงที่" ตลอดระยะทางการเคลื่อนที่ของสายไฟทั้งหมด ผลที่ได้คืออุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องจะถูกดึงกลับไปเก็บในตำแหน่งที่ถูกดึงออกมาใช้ นอกเหนือจากนี้ในขณะที่ดำเนินงานที่ต้องการความละเอียดหรือประณีตสูงนั้น แรงดึงกลับจะเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ำมาก ผลที่ได้คือรอกสปริงแบบบาลานเซอร์จาก Conductix-Wampfler จะช่วยให้การทำงานไม่อืดอาดยืดเยื้อ แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลานานก็ตาม

การดาวน์โหลด

Order number 040874-
Order number 040874-

Operating Instruction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart


Order number 040831-, 040832-
Order number 040831-, 040832-

Operating Instruction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart


Order number 040836-..x1.5
Order number 040836-..x1.5

Operating Instruction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart


Order number 040836-3.5-7x2.7
Order number 040836-3.5-7x2.7

Operating Instruction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cart


Order number 040836-9-17x2.7
Order number 040836-9-17x2.7

Operating Instruction

 • ดาวน์โหลด
 • แนะนำ
 • Add to cartการขนถ่ายวัสดุ

 • แบบแมนนวล - ระบบโครงรางตัวซี
ข้อมูลเพิ่มเติม